Hyvinvointikertomus antaa suhteellisen kattavan kuvan jyväskyläläisten hyvinvoinnista – pahoinvoinnin kipupisteistä. Hyvinvointikertomus on hyvä tietopaketti, jonka pohjalta uusi valtuusto voi kehittää Jyväskylää ja jyväskyläläisten palveluja entistä parempaan suuntaan. Kiitos hyvinvointikertomuksen laadinnasta vastanneelle työryhmälle ja erityisesti sihteerinä toimineelle hyvinvointikoordinaattori Sari Välimäelle.

Hyvinvointikertomuksesta löytyy monia positiivisia asioita, joista haluan nostaa esille taiteen soveltavan käytön esimerkiksi ikäihmisille suunnatun Taideapteekin muodossa sekä viher- ja virkistysalueiden hyvinvointivaikutukset.

Positiivista on myös se, että perheiden monimuotoisuus mainitaan hyvinvointikertomuksessa. Valitettavasti se jääkin vain maininnaksi, joka ei kuvaa esimerkiksi sitä, millä tavalla tosiasiallisesti kaupungin palveluissa perheiden monimuotoisuus huomioidaan. Miten esimerkiksi sateenkaariperheet huomioidaan palveluissa tällä hetkellä? Millaiset valmiudet eri palveluissa on kohdata vähemmistöryhmiin kuuluvia lapsia, nuoria, perheitä?

Huolestuttavia asioita kertomuksesta löytyy huomattavasti enemmän kuin myönteisiä.

Polarisoituminen nousee esille niin nuorten harrastustoiminnan kuin päihteidenkäytön kohdalla. Tämä kehityssuunta on huolestuttava. Nuorille maksuttomia harrastusmahdollisuuksia tarjoavan liikuntalaturin taustalla on ajatus polarisaation minimoimisesta. Ollaanko Liikuntalaturin avulla tavoitettu juuri liikkumattomia nuoria?

Hyvinvointikertomuksessa on ansiokkaasti nostettu esille kiusatuksi joutumisen pitkäkestoiset vaikutukset – aina aikuisuuteen saakka. Kiusatuksi tuleminen on traumatisoivaa tapahtumahetkellään, mutta sillä on myös kauaskantoiset vaikutukset. Siksikin keinoja puuttua kiusaamiseen ja ehkäistä kiusaamista tulee kehittää edelleen, esimerkiksi panostamalla tunnetaitokasvatukseen kouluissa.

Lasten ja nuorten terveyshaasteet ovat hälyttäviä; liikkumattomuus, ylipaino sekä väsymys, jonka osatekijänä on sosiaalisen median ja netin käyttö. On tärkeää, että tänä digihypen aikakautena uskalletaan nostaa kissat pöydälle ja puhua myös digitalisaation nurjasta puolesta ja näistä negatiivisista terveysvaikutuksista.

Lastensuojeluilmoitusten määrän kasvun kohdalla mietityttää, onko kyseessä pahentuneet ja syventyneet ongelmat? Vai tuleeko lasten ja perheiden hätä aikaisempaa matalammalla kynnyksellä esille? Niin tai näin, on tärkeää, että kaupungin palveluissa on riittävät resurssit vastata niin ennaltaehkäisevän työn kuin korjaavankin työn palvelutarpeisiin.

Lopuksi vielä haluan painottaa, että varhainen tuki, matalan kynnyksen toimintamuodot, osallisuuden edistäminen ja palvelualat ylittävät toiminnot ovat niitä avaimia, joiden avulla jyväskyläläisten hyvinvointia edistetään parhaiten.

Maia Fandin puhe Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 24.4.2017.