Mäkinen Tuija

Mäkinen Tuija

Kaava-alue sisältää Hippoksen lähiympäristöineen, kaikkiaan 21 ha suuruisen alueen. Tämä kaavamuutos mahdollistaa Hippos2020 suurisuuntaisen kaupunkikuvallisen, elinkeino-  ja liikuntapoliittisen hankkeen toteutumisen. Hankkeessa tullaan uudistamaan megaluokan ”liikunta- ja hyvinvointikampuksen” ja Jyväskylä tulee profiloitumaan tulevaisuudessakin vetovoimaisena liikunta- ja urheilukaupunkina.

Hippoksen alueen toteutuminen merkitsee myös lisää liikennettä alueelle ja liikenteen ohjaamisen ja sujuvuuteen onkin kaavassa kiinnitetty paljon huomioita.. Asemakaavassa on myös otettu huomioon kevyen liikenteen yhteydet ja sijoittuminen paljon nykyistä sekavaa tilannetta turvallisemmin ja todetaan Hippoksen alueen olevan hyvin saavutettavissa myös julkisella liikenteellä. Myös kaava-alueen viihtyisyyttä parantavat luontoselvityksessä todetut luontoarvot on voitu kaavassa säilyttää ja ottaa huomioon alueen kokonaissuunnittelussa.

Julkisuudessa on paljon keskustelua herättänyt nykyisten tenniskenttien paikalle rakennettavat asuinkerrostalot. Kaikkiaan alueelle on tulossa kolminkertainen määrä rakennusoikeutta nykytilanteeseen verrattuna. Olemassa olevat Hippoksen vanhat rakennukset ovat jo rapistuneet niin huonoon kuntoon, että niiden purkaminen ja kokonaan uudelleen rakentaminen nykyajan vaatimuksia vastaaviksi on oikea ratkaisu. Tämä asemakaavan muutos mahdollistaa myös uudisrakentamisen.

Liikuntaseurat ja käyttäjät on jo otettu mukaan alueen toiminnalliseen ja palvelukonseptien suunnitteluun jotta lopputuloksesta saadaan paras mahdollinen. Tilasuunnitteluun on tähän mennessä osallistunut jo 16 eri seuraa.

Sivujuonteena tähän Hippoksen asemakaavan käsittelyyn liittyen haluan ottaa esiin kaupunkisuunnittelun vaikeasti hahmottuvan kokonaisuuden kun naapuritontilla ollaan samaan aikaan tekemässä ratkaisuja, joissa ei lainkaan oteta huomioon Hippoksen tarjoamia ainutlaatuisia mahdollisuuksia.   Eri palveluiden toiminnallinen kokonaisuus hajoaa epätarkoituksen mukaisesti kun Hippoksen ja yliopiston kampuksen vieressä nyt sijaitsevaa perinteikäs urheilulukio ollaan siirtämässä kauemmaksi sen ihanteellisesta sijainnista ja urheilevien nuorten tilalle samalle tontille suunnitellaan rakennettavan Helluntaiseurakunnan jäsenille uusi temppeli. Tätä vaihtokauppaa onkin vielä syytä harkita tarkasti eikä antaa hallinnollisten raja-aitojen hämärtää hyvin toimivaa kokonaisuutta.

Vihreä ryhmä hyväksyy käsittelyssä olevan Hippoksen kaavamuutoksen ja jää seuraamaan suurella mielenkiinnolla Hippos2020 hankkeen etenemistä.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto 24.4.2017

Hippos, asemakaavan muutos / Tuija Mäkinen