Jyväskylän kaupunki omistaa noin 8600 ha metsää. Lähimetsät ovat kaupunkilaisille tärkeitä ja niiden kovaotteinen hoito herättää paljon keskustelua. Kaupungin metsien hoidon tavoitteena tulee olla hoitaa metsiä kestävästi niin, että ne ovat monimuotoisia, viihtyisiä, elinvoimaisia ja uudistumiskykyisiä. Samalla metsät lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja asuinalueiden viihtyisyyttä sekä muodostavat tärkeitä maisemia. Asukkailla tulee olla mahdollisuus osallistua lähimetsien hoidon suunnitteluun.

Metsät ovat myös sosiaalisesti ja ekologisesti merkittävä omaisuus, jonka hoitoa pitäisi ohjata ajantasaisen metsäsuunnitelman. Edellinen metsäsuunnitelma on vanhentunut ja se koski vain Jyväskylän kaupungin omistamia metsiä ennen v. 2009 kuntaliitosta. Uuden metsäsuunnitelman laatiminen on käynnistetty tämän vuoden alussa ja sen kerrotaan valmistuvan noin vuoden kuluttua keväällä 2018. Nyt on menossa vasta metsäohjelman työsuunnitelman laatimisvaihe, jota työstää laajapohjainen kaupungin edustajien ja eri sidosryhmien muodostama yhteistyöryhmä.

Tällä hetkellä kaupungin metsien hoitoa ohjaa ensisijaisesti taloudelliset intressit ja yhteisiin metsiimme kohdistuvat toimenpiteet ovat olleet vaaleilla valittujen poliittisten päättäjien ulottumattomissa. Me allekirjoittaneet vaadimme, että kaupungin lähi- ja virkistysmetsissä ei tehdä maisemaa oleellisesti muuttavia hakkuita ennen kuin uusi metsäsuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty. Lintujen pesimäaikana huhtikuun puolivälistä heinäkuun loppuun ei saa tehdä mitään hakkuita.

Kaupungin liikenne- ja viheralueet –vastuualueen metsäpalveluiden toimeksiannosta tehtävät massiiviset hakkuut ja muut metsien monimuotoisuutta vähentävät toimenpiteet on lopetettava välittömästi.. Lähimetsissä tulee luopua kokonaan koneellisesta puun korjuusta ja vain jatkuvaan metsänkasvuun perustuvia poimintahakkuita saa tehdä. Metsä tulee säilyttää metsänä, joka soveltuu marjastus, sienestys- ja virkistyskäyttöön.

Esitämme myös, että metsien hoito- ja hakkuusuunnitelmat tuodaan jatkossa kaupunkirakennelautakuntaan hyväksyttäväksi ennen niiden toimeenpanoa kunnes kaupungin sähköisen karttapalvelun kautta on mahdollista katsoa kaikkia metsäsuunnitelmaan sisältyviä tietoja, kuten puustotietoja sekä hakkuu- ja hoitoehdotuksia. Tällä hetkellä kaupungin karttapalvelussa on nähtävissä vain metsäkuviot hoitoluokittain.