Vihreä ryhmä huomioi tyytyväisenä, että monissa vuonna kuntalaisten esittämissä aloitteissa ehdotetaan kehittämiskohteita oman elinympäristömme parantamiseksi!

Kaksitoista kuntalaisten vuonna 2016 tekemistä aloitteista liittyi liikenteeseen tai liikenneturvallisuuteen, esimerkkeinä toivotut nopeusrajoitukset, muutetut linja-autovuorot ja robottiautot. Näihin liittyvät toimenpiteet olivat pääsääntöisesti valmiina, samoin kuin kaikki yli vuotta vanhemmat aloitteet, kiitokset siitä kaupungin hallinnolle. Toisaalta esimerkiksi aloitteena esitetty koulujen välituntien liikuntavälineet tai kokeilu pidennettyyn jätteen tyhjennysväliin siirtymisestä ovat vielä kesken.

Kuntalaisten tekemiä aloitteita on helppo seurata kuntalaisaloitteet.fi-sivuston kautta. Tänä vuonna liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä aloitteita ei ole vielä Jyväskylään tullut, sen sijaan alle 25 vuotiaiden maksuttomaan ehkäisyyn ja vaikkapa esikouluikäisten mahdollisesti uuteen päivähoidon maksuluokkaan liittyen kyllä on jo omat uudet aloitteensa.

Valitettavasti aloitteen johdosta tehtyjä toimenpiteitä ei pysty seuraamaan yhtä avoimesti kuin aloitteita. Esimerkiksi vuonna 2015 tehty aloite kertauskurssien palauttamisesta lukioiden kurssitarjottimeen oli raportointihetkellä kesken. Onneksi kuitenkin tämä ja vastaava aloite viime vuodelta ovat valmiita ja toimialajohtaja Eino Leisimo on esitellyt asian sivistyslautakunnassa 14.12.2016.

Toimenpiteet, jotka kuntalaisaloitteiden johdosta käynnistetään, omalta osaltaan heijastavat kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöönsä.

Vihreä ryhmä toteaa asiakohdan ’Kuntalaisten tekemät aloitteet 2016 päätösehdotuksen sinänsä olevan riittävä, mutta esittää asiaan liittyen toivomuspontta seuraavasti:

”Hallinnon avoimuuden lisäämiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi kuntalaisaloitteet, niiden vastaukset  ja aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tulee julkistaa”. Jyväskylän kaupungin ’Osallistu ja vaikuta’-sivusto voisi olla sopiva paikka kuntalaisaloitteista tiedottamiseen. ”

Timo Taskinen

Vihreät

Sivu kuntalaisaloitteisiin:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/hae?orderBy=latest&show=all&municipalities=179&type=all