Me allekirjoittaneet esitämme, että Jyväskylän kaupunki perustaa omistamilleen alueilleen uusia luonnonsuojelualueita sata hehtaaria Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi vuonna 2017. #luontolahjani

Ympäristöministeriö on avannut Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotena valtakunnallisen kampanjan ”Luontolahjani satavuotiaalle”, jossa maaomistajia kannustetaan perustamaan yksityinen luonnonsuojelualue. Valtio sitoutuu omasta puolestaan osallistumaan kampanjaan vastaavalla suojelupanoksella. Myös kuntia ja muita julkisyhteisöjä kannustetaan mukaan kampanjaan, vaikka niiden tekemät lahjoitukset luonnonsuojelulle eivät lisääkään valtion suojelupanosta.

Jyväskylän kaupunki omistaa noin 8000 hehtaaria metsää ja uutta metsäohjelmaa laaditaan parhaillaan. Uuden metsäohjelman tulee perustua viimeisimpään tutkimustietoon ja sitoutua luonnon monimuotoisuutta koskevien kansainvälisten biodiversiteettisopimusten mukaisiin tavoitteisiin. Jyväskylän kaupungin ympäristöpolitiikan mukaan luonnonhoidossa ja -suojelussa luonto säilyy terveenä ja monimuotoisena ja luonnonvarojen käyttö on kestävällä pohjalla (KV 17.5.2010). Myös metsäohjelman strategisten linjausten tulee perustua metsänhoidon ekologiseen kestävyyteen

Vuonna 2010 julkaistussa Suomen lajien uhanalaisuuden arvioinnissa metsien on todettu olevan uhanalaisten lajien tärkein elinympäristö. Metsissä esiintyy 814 uhanalaista lajia, joka tarkoittaa 36 % kaikista uhanalaisista lajeista. Lisäksi metsien luontotyypeistä peräti 70 % on uhanalaisia. Jyväskylän oikeusvaikutteinen uusi yleiskaava sisältää valmiiksi kartoitettuna luonnonarvoiltaan merkittävät kohteet ja uusiksi suojelualueiksi perustettavat kohteet.

Sata hehtaaria lisää suojelualueita Jyväskylän kaupungin omistamille maille vuonna 2017 on merkittävä valtakunnallinen luonnonsuojeluteko ja askel oikeaan suuntaan uhanalaistumisen pysäyttämiseksi.

Tuija Mäkinen

Meri Lumela

Kaisa Peltonen

Jukka Ammondt

Maia Fandi

Timo Taskinen

Tommi Liinalampi