Vihreä ryhmä on perehtynyt nyt käsiteltävään hulevesiasiaan huolellisesti ja saanut siitä yksityiskohtaisen virkamiesesittelyn. Pidämme kunnan vastuuta hulevesien kokonaishallinnassa tärkeänä ja esitettyä periaatelinjausta kustannusten jakamisesta kaikkien asemakaava-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen kesken perusteltuna ja oikeudenmukaisena. Hulevesien hyvä hallinta on meidän kaikkien yhteinen etu.

Uusi lainsäädäntö edellyttää hulevesien hallintaa, koska maailma on muuttunut ja ilmastonmuutos aiheuttaa enenevässä määrin rankkasateita joihin meidän täytyy varautua. Kysymys on yhteisestä asiasta ja on reilua, että maksu jakaantuu tasaisesti kaikille kiinteistönomistajille. Nykytilanne on epäreilu ja kestämätön, asemakaava-alueen 16 000 kiinteistöstä vain noin kolmannes on liittynyt hulevesiverkkoon ja maksaa siitä. Muutamien viime vuosien aikana maksajiksi ovat joutuneet uuden talon rakentaneet. Heiltä on peritty sekä tuntuva hulevesiverkkoon liittymismaksu että kallis vuosimaksu.

Hulevesimaksun määräytymisperusteet arvioidaan ja päätetään erikseen. Toivomme tutkittavan myös mahdollistaa porrastaa maksuja sen mukaan onko kiinteistö liittynyt suoraan hulevesiverkostoon vai imeytetäänkö sadevedet tontille. Samoin toivomme, että uusista maksuperusteista päätettäessä ratkaistaan miten muutamana viime vuotena pakollisesta hulevesiliittymästä kalliisti maksaneille kiinteistöille voidaan kompensoida maksuja.

Hulevesimaksun periaate on tärkeää hyväksyä nyt, jotta päästään arvioimaan kiinteistökohtaisesti tarpeellisia toimia ja toteuttamaan oikeudenmukaista maksupolitiikkaa. Vihreä ryhmä on tyytyväinen lopputulokseen, jossa esitetään hulevesien hallinnan kustannusten tasaista ja oikeudenmukaista jakamista asemakaava-alueella sijaitsevien kiinteistöjen kesken.  Vihreä ryhmä ei kannata asian palauttamista uudelleen valmisteluun.