Esitys kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmasta on monilta osin hyvä. Tahdon antaa siitä kiitoksen.

Suuri osa Suomen päästöistä on kunnallisten päättäjien vallassa. Kuntien päättäjät ratkaisevat yhdessä, millä kunnan sähkö ja lämpö tuotetaan, miten liikenne järjestetään ja rakennetaanko taloista energiaa tuhlaavia vai energiaa säästäviä. Vihreiden tavoite on, että 2030-luvulla kaikki kunnat ovat hiilineutraaleja.

Resurssien viisas käyttö on myös eurojen viisasta käyttöä. Vähemmän päästöjä tarkoittaa enemmän säästöjä ja noita säästyneitä euroja tarvitaan kipeästi muun muassa perusterveydenhuoltoon ja koulutukseen.

Jätteetön, päästötön Jyväskylä ilman ylikulutusta tulee olla meidän kaikkien tavoite. Jos on tahtoa, löytyy myös tie. Toivottavasti jo reippaasti ennen vuotta 2050.

Pidän hyvänä myös sitä, että suunnitelma pitää sisällään myös resurssiviisaan Jyväskylän tiekartan. Sen tavoitteet ovat hyvät ja myös niiden osalta painotan vain tavoitteisiin kiirehtimistä, sillä ilmastonmuutos ja puhtaampi hengitysilma eivät odota

Kiitän myös siitä, että Jyväskylä on sitoutunut kansalliseen energiatehokkuusopimukseen, sillä fiksuinta energiaa on se, jota ei tarvitse edes käyttää eli niin sanotut negawattitunnit.

Jyväskylässä on myös tehty paljon. Siitä osoituksena on edellisen EU-hankkeen sopimuskauden tavoitteiden saavuttaminen jo etuajassa ja energiaviisas Jyväskylä –toimintasuunnitelma, mutta vielä on paljon työtä edessä.

Tavoitteena tulevaisuudessa tulee olla se, että pääsemme fossiilisista polttoaineista tyystin eroon. Puhdas, kotimainen ja uusiutuva energia on myös kotimaista työtä aina suunnittelusta lopputuotteeseen.

Kuntalaisten on saatava olla myös energiantuottajia. Tehdään helpoksi ihmisille ryhtyä itse uusiutuvan energian pientuottajaksi vaikkapa asentamalla katolleen aurinkopaneelit tai kotiinsa maalämpö. Se pienentää kuntalaisen energialaskua ja samalla pelastaa maailmaa. Helpotetaan tätä esimerkiksi rakennusmääräyksillä ja neuvonnalla.

Kaavoitetaan ja rakennetaan ilmaston hyväksi. Vihreät tahtoo varmistaa kaavoituksella, että sillä luodaan kestävää yhdyskuntarakennetta, vähäpäästöisiä rakennuksia ja toimivaa joukkoliikennettä ja siten saadaan liikkumisen ja asumisen päästöt alas. Tiivis ja eheä kaupunkirakenne tarkoittaa myös toimivia lähipalveluita.

[Puheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.11.2016]