Vihreä valtuustoryhmä 3.11.2016

Kannanotto Jyväskylän kaupungin talousarviosta 2017

– Kulttuuri, opetus ja avoimuus

Jyväskylän Vihreät on sitoutunut tavoitteeseen Jyväskylän talouden tasapainottamisesta. Elinkeinopolitiikkaa keskittyminen onkin jo alkanut tuottaa tulosta. Erityisen ilahduttavaa on nuorten työllisyyden kohentuminen. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus vuodelle 2017 sisältää paljon myönteistä ja antaa hyvän suunnan ensi vuodelle.

Jyväskylä tunnetaan liikunta- ja kulttuurikaupunkina. Liikuntaan ja terveyden edistämiseen osoitetut voimavarat ovat kannatettavia. Ilon aihe on omatoimikirjastojen laajeneminen Keltinmäkeen ja Tikkakoskelle. Kuitenkin vakava huoli liittyy kulttuurilaitosten, kuten museoiden, pääkirjaston ja kaupunginteatterin, kipeästi tarvitsemien peruskorjausten lykkääntymiseen vuodesta toiseen. Liikunnan merkitystä yhtään väheksymättä on tärkeää huolehtia kulttuuripalveluiden elinvoimaisuudesta.

Vihreät vaatii myös lisää määrärahoja sosiaali- ja terveyspalveluihin lautakunnan esityksen mukaisesti. Lasten ja nuorten palvelut ovat meille tärkeitä. Voimavarojen suuntaaminen oikea-aikaisesti oikeisiin kohteisiin tehostaa toimintaa ja lisää vaikuttavuutta. Hyvä esimerkki onnistuneesta tehostamisesta on suunterveydenhuollon uusi kokonaisvaltaisen hoidon toimintamalli. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on menossa useita hienoja kehittämishankkeita. Hyvät käytänteet on siirrettävä kokeiluista omaan toimintaan ilman viivettä.

Vihreä ryhmä esittää, että perusopetuksen tuntijako pidetään nykyisellään. Opetuksessa ryhmäkokojen tulee mahdollistaa kasvun ja oppimisen tavoitteiden toteutuminen. Nostamme myös esille vakavan huolen toisen asteen koulutukseen kohdistuvista rahoitusleikkauksista. Vihreä ryhmä haluaa turvata laadukkaan koulutuksen myös lukiolaisille. On tärkeää, että opetuksen rahoitukseen liittyvät kysymykset selvitetään mahdollisimman pian ja kaupungin lisätukeen lukiokoulutukseen varaudutaan.

Julkisia palveluita tuotetaan yhä enemmän osakeyhtiömuotoisesti. Vihreä ryhmä vaatii, että kaupungin omissa yhtiöissä tavoitellaan suurempaa avoimuutta ja parannetaan kuntalaisten mahdollisuutta seurata päätöksentekoa. Kuitenkaan osakeyhtiölaki ei estä avointa tiedotuspolitiikkaa. Kaupungin kokonaan omistamien yhtiöiden kohdalla toiminnan läpinäkyvyys on erityisen tärkeää.

Tuija Mäkinen, valtuustoryhmän pj.

Meri Lumela, kaupunginhallituksen 2.vpj