Olemme uudistamassa luottamushenkilöorganisaatiota. Asia on ollut valmisteilla pitkään ja uudistukselle antoi hyvän alkuvauhdin kaupunginjohtajan esitys poliittisen johtamisjärjestelmän virtaviivaistamiseksi. Kaupunginjohtaja esitti minimikokoa suurempaa valtuustoa sillä ehdolla, että luottamuselimet pienevät merkittävästi ja keskeisiä luottamustehtäviä hoitavat vaaleissa valitut kaupunginvaltuutetut tai varavaltuutetut.

Ennen kaupunginhallituksen päätöksentekoa poliittiset ryhmät neuvottelivat keskenään ja rakensivat yhteisen vastaesityksen, joka nyt on meillä hyväksyttävänä. Luottamushenkilöorganisaatiota on pienennetty, tosin vähemmän kuin kaupunginjohtajan alkuperäisessä esityksessä. Esitys sisältää joitakin kompromisseja, mutta lopputulos nostaa poliittisen organisaation profiilia.

Vihreälle ryhmälle olisi riittänyt yksitoista jäsentä lautakuntiin, mutta kannatamme ryhmien yhteisenä kompromissina kolmeatoista jäsentä. Yhteinen näkemys oli myös säilyttää Kulttuuri- ja liikuntalautakunta eikä tehdä siitä sivistyslautakunnan jaostoa. Tämä on kulttuuri- ja liikuntakaupungissa perusteltua.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan muuttuminen kaupunkirakennelautakunnan jaostoksi ei tarkoita ympäristöpolitiikasta luopumista. Jaoston tehtävänä on valvoa ympäristö- ja rakennuslupien lainmukaisuutta. Ympäristön kannalta tärkeitä päätöksiä tehdään kaikissa lautakunnissa joten vaaleissa kannattaa äänestää ehdokkaan osaamisen ja arvojen perusteella.

Kaupunginhallituksen alaiselta konsernijaostolta odotamme uutta särmää kaupungin omistajaohjaukseen, mutta siitä ei saa tulla omaa salaseuraa. Toivomme lisää avoimuutta koko konsernihallintoon ja sen kaikkien yhtiöiden ja muiden tytäryhteisöjen toimintaan.

 

[Kaupunginvaltuusto 31.10.2016, Tuija Mäkinen]