Jyväskylän vihreä valtuustoryhmä
Tiedote 1.10.2016
Jyväskylän Vihreän valtuustoryhmän kannanotto Jyväskylän kaupungin 2017 talousarvion valmisteluun
Jyväskylän vihreä valtuustoryhmä ja luottamushenkilöt kokoontuivat 1.10. keskustelemaan Jyväskylän kaupungin vuoden 2017 talousarviosta. Vihreät painottaa ongelmia ehkäisevien palvelujen merkitystä sekä ihmisten hyvinvoinnin että kuntatalouden näkökulmasta. Varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palveluista tinkiminen ei tuo säästöä nyt eikä tulevaisuudessa.
Eri-ikäisten ihmisten yksinäisyydestä on tullut monien ongelmien taustalla oleva kansantauti, johon kaivataan kipeästi lääkkeitä. Yhteisöllisyyttä tukevat palvelut kuten perhepuistot ja vanhusten päiväkeskukset lisäävät hyvinvointia ja myös vähentävät tarvetta kalliimpiin palveluihin. Vihreät haluaa painottaa matalan kynnyksen avoimen toiminnan suurta merkitystä asukkaiden yhdenvertaisuudelle ja hyvinvoinnille.
Jyväskylä on aina ollut sekä liikunta- että kulttuurikaupunki, näistä molemmista vahvuuksista on pidettävä kiinni. Uusien avausten lisäksi on tärkeää huolehtia myös perinteisistä kulttuurilaitoksista. Vihreät on huolissaan museoiden, teatteritalon ja pääkirjaston välttämättömien peruskorjausten siirtymisestä.
Jyväskylän Vihreät on sitoutunut kaupungin talouden tasapainottamiseen. Eri palveluiden osalta toimintatapojen tehostaminen ja palveluiden uudistaminen on väistämätön haaste.  Vihreiden mielestä kaupungin lisävelkaantuminen tai tärkeistä palveluista leikkaaminen eivät ole kestävää politiikkaa. Tässä tilanteessa ei suljeta pois mahdollisuutta kuntaveron korottamiseen, jos toisena vaihtoehtona on palvelujen kestämättömät leikkaukset.
Tuija Mäkinen, valtuustoryhmän pj.
Meri Lumela, kaupunginhallituksen 2.vpj