Jyväskylän Vihreä valtuustoryhmä jätti valtuustolle aloitteen maksuttomasta ehkäisystä kaikille alle 20-vuotiaille nuorille. Aloitteen ensimmäinen allekirjoitajja on Touko Aalto.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Jyväskylän kaupunki alkaa tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 20-vuotiaille nuorille Jyväskylässä.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat suosituksissaan esittäneet, että kunnat tehostaisivat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. Ehdotuksiin on kuulunut maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille, mutta toistaiseksi vain muutama kunta toimii suosituksen mukaisesti.

Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Maksuttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitautitartuntojen määrä on vähentynyt.

Raumalla alle 20-vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä on laskenut kolmanneksella. On arvioitu, että Rauma säästää ilmaisella ehkäisyllä vuosittain 100 000 euroa. Myös Vantaalla nuorten maksuttoman ehkäisyn käytön on todettu vähentäneen raskaudenkeskeytysten määrää.

Jyväskylässä on tarjolla tällä hetkellä maksutonta ehkäisyneuvontaa sekä terveydenhoitajalla käynnin mahdollisuus. Kouluikäiset voivat keskustella ehkäisyasioista ensin kouluterveydenhoitajan kanssa. Opiskelijat saavat palvelunsa oppilaitosten terveydenhuollosta. Yliopisto-opiskelijat puolestaan saavat palvelunsa YTHS:stä. Muu väestö saa palvelut oman asuinalueensa perhesuunnitteluneuvoloista.

Maksuttomien ehkäisyvälineiden tulee olla nuorten saatavilla luontevasti ja helposti.

Jyväskylässä 25.4.2016

Touko Aalto