Jyväskylässä on suunnitelmallisesti peruskorjattu eri tavoin ongelmaisia koulu- ja päiväkotirakennuksia viimeisten vuosien aikana. Myös uudisrakentamisessa on lapset ja nuoret asetettu usein etusijalle rakentamalla uusia päiväkoteja ja kouluja. Näin toimien on haluttu taata kasvulle ja oppimiselle turvalliset ja terveelliset lähtökohdat fyysisen toimintaympäristön osalta. Kun lukee uutisia mm. pääkaupunkiseudun kuntien tilanteesta ongelmakiinteistöjen suhteen, voi todeta, että Jyväskylä on toiminut tässä suhteessa viisaasti hankalasta taloustilanteesta huolimatta. Tehdyt investoinnit ovat olleet perusteltuja ja tarpeellisia.

Huonokuntoisissa rakennuksissa työskentelevät lapset ja aikuiset ansaitsevat terveet tilat. Nyt Kangasvuoreen rakentuva päiväkotikoulu korvaa vanhojen Pupuhuhdan ja Kangasvuoren päiväkotien sekä Pupuhuhdan koulun tilat. Tilaintegraatio on myös resurssiviisasta ja mahdollistaa lapselle pedagogisesti eheän kasvun ja opinpolun.

Valmistuessaan vuonna 1982 Pupuhuhdan koulurakennus oli varmasti yksi moderneimpia, uudella tavoin suunniteltuja kouluja Jyväskylässä. Rakennuksen sisäpihat, keskellä sijaitseva kirjasto, valoisat tilat ja ympäröivä luonto antoivat hyvät puitteet koulunpidolle. Resurssiviisaasti koulun tiloihin sijoittui myös päiväkoti, kun oppilasmäärä väheni jyrkästi 1990–luvun puolivälissä. Valitettavasti rakenteelliset ongelmat ja kiinteistöjen ylläpidosta säästäminen ovat osaltaan syynä siihen, että 34 -vuotias kiinteistö on nyt elinkaarensa päässä.

Kangasvuoren päiväkotikoulu palvelee tulevalla sijainnillaan Pupuhuhdan ja Kangasvuoren uuden asuinalueen perheitä. Nykyisen Pupuhuhdan päiväkotikoulun lakkaamisen myötä mietittäväksi tulee se, miten ja millaisena asuinalueena Pupuhuhdan mäkeä jatkossa kehitetään. Esimerkiksi ikääntyvälle väestölle mäkinen ja runsaasti korkeuseroja sisältävä alue on haastava. Vaikeuskertoimista huolimatta tulee tavoitteena olla sosiaalisen eheyden ja hyvinvoinnin lisääminen ja eriytymisen vähentäminen.

Meri Lumela JKL:n kaupunginvaltuustossa 25.4.2016