Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus on luonteva ja tärkeä
jatko vuonna 2008 hyväksytylle EU:n vuoden 2020 ilmasto- ja
energiapaketille. Sopimuksen tarkoituksena on tukea kestävän
energiapolitiikan toteuttamista paikallisesti.

Sopimuksella sitoudumme vapaaehtoisesti EU:n ilmasto- ja
energiatavoitteiden toteuttamiseen Jyväskylässä. Hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen, ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventäminen ja toisaalta
vääjäämättömään muutokseen sopeutuminen ovat sopimuksen keskeiset
tavoitteet ja samalla myös laadittavan toimintasuunnitelman sisällöt.

Jyväskylä on yksi yhdeksästä suomalaisesta sopimuksen
allekirjoittaneista kaupungeista ja samalla kestävän energia- ja
ilmastopolitiikan edelläkävijä osana eurooppalaista kaupunkiverkostoa.
Sopimuksen kautta toteutamme kaupungin strategiaa, resurssiviisauden
reittikarttaa käytännössä. Viime vuosina tehdyt kattavat selvitykset ja
toimenpideohjelmat, aivan erityisesti Jyväskylän ilmasto-ohjelma,
sisältävät runsaasti valmista materiaalia EU:n edellyttämän
toimenpideohjelman laatimisen pohjaksi. Huomionarvoista on myös se, että
sopimus on edellytys sille, että keskeisille hankkeille ja verkostoissa
toiminnalle saadaan jatkossa EU-rahoitusta.

Vihreä ryhmä on tyytyväinen siitä, että kotikaupunkimme Jyväskylä on
valveutunut ja vastuullinen sitoutuessaan yhteisen ympäristömme
säilyttämiseen elinkelpoisena. Sopimuksella vahvistetaan tahtotila, joka
toteutuakseen kuitenkin edellyttää meiltä valintoja ja määrätietoista
työtä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Meri Lumela, Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 21.3.2016