Me allekirjoittaneet olemme vakavasti huolissamme terveydenhuollon peruspalvelujen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä Jyväskylän kaupungissa. Jonotusajat terveyskeskuksiin ovat liian pitkiä, hoitoketjut eivät ole sujuvia ja hoidon vaikuttavuus kärsii. Kaupungin näkökulmasta palvelutarpeen kasvuun ei kyetä vastaamaan oikea-aikaisesti ja vaarana on kokonaiskustannusten kasvu.

Jyväskylän kaupunkistrategiassa korostetaan asukkaiden hyvinvointia. Strategian mukaan kaupungissa on myös rohkeutta etsiä ja kokeilla uutta. Uusia toimintatapoja tulee siis kokeilla ennakkoluulottomasti, organisaation rakenteita on edelleen madallettava ja toimintatapoja kehitettävä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Henkilöstöjärjestöjen ja lääkäreiden palveluiden ulkoistamista vastustavissa kannanotoissa on tuotu esiin tahtotila oman toiminnan kehittämiseen. Esitämme, että henkilöstön ja työnantajan kesken laaditaan välittömästi toimenpideohjelma, jossa sovitaan tavoitteet ja keinot terveydenhuollon palveluiden tuottavuuden lisäämiseksi. Toimenpideohjelmaa aletaan toteuttaa mahdollisimman pian. Seurannassa ohjelman vaikuttavuutta arvioidaan suhteessa aikaisempaan toimintaan ja yksityisiin palvelujen tuottajiin.

Terveysasemien autonomiaa tulee lisätä ja mahdollistaa joustavasti alueen tilanteeseen soveltuvat ratkaisut parhaan palvelun tuottamiseksi. Julkiselle terveydenhuollolle tulee antaa kaikki mahdollisuudet tuottaa hyviä palveluita kustannustehokkaasti. Yhdenvertaiset terveyspalvelut ovat lähtökohta asukkaiden hyvinvoinnin edistämiselle.

Jyväskylän Vihreä valtuustoryhmä ja Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

22.2.2016

Allekirjoitukset