Jyväskylän seutu tarvitsee pian uuden jätevedenpuhdistamon, koska vuoden 2018 alussa kiristyvät ympäristölupaehdot eivät enää täyty nykyisessä puhdistamossa. Meillä on tässä edessämme takauspäätös, jossa Jyväskylän Seudun Puhdistamo oy:lle esitetään lainan takauksen myöntämiselle vaihtoehtona leasingsopimuksen takaamista.

Leasing tarkoittaa lyhyesti sanottuna vuokraamista, tässä tapauksessa siis jätevedenpuhdistamon vuokraamista yksityiseltä toimijalta 25 vuodeksi. Jyväskylän nykyinen puhdistamo on ollut toiminnassa vuodesta 1973 lähtien eli merkittävästi nyt ehdotettua 25 vuoden leasing-aikaa pidempään. Tämän 25 vuoden leasingkauden päätyttyä on tehtävä uusi vuokrasopimus, lunastettava jätevedenpuhdistamo etukäteen sovitulla hinnalla tai annettava jätevesien puhdistaminen yksityisen yrityksen tehtäväksi.

Vihreä valtuustoryhmä peräänkuuluttaa kokonaistaloudellisesti järkeviä valintoja. Onko kaupungin kokonaisedun mukaista vuokrata uusi vedenpuhdistamo ajaksi, joka vastaa vain puolta sen elinkaaresta? Mitä 25 vuoden jälkeen tapahtuu vedenpuhdistamolle? Cleantech –alalla on odotettavissa nopeaa kehitystä jo lähitulevaisuudessa. Kuka vastaa siitä, jos uuden laitoksen tekniikka osoittautuu vanhentuneeksi jo kymmenen vuoden kuluttua? Kuka maksaa jäteveden kohonneet käsittelymaksut? Kuka vastaa mahdollisista vahingoista leasingaikana? Tässä yhteydessä pitää myös tarkastella uudelleen biokaasun talteenotto ja sen jatkojalostusmahdollisuudet. Voisiko kaupunki hyötyä biotekniikan ja biotuotteiden kehittämisestä?

Onko tässä ajatuksena toteuttaa uusi jätevedenpuhdistamo elinkaarihankkeena, jolloin puhdistamon rakentava taho toimisi myös palveluntuottajana leasingsopimuksen voimassaoloajan? Vai vuokraako JSP rakennuksen yksityiseltä taholta ja toimii itse palveluntuottajana? Tässä vaiheessa valmistelua on vaikea perustella kaupungin takauksen myöntämistä leasingille, koska sen edullisuudesta ei ole päätösehdotuksessa esitetty laskelmia. Takauksen hakeminen tässä vaiheessa vain puoliksi valmiille suunnitelmalle on ennenaikaista. Ja takauksen myöntäminen näillä tiedoilla olisi vastuutonta.

Vihreä valtuustoryhmä edellyttää kaupunginhallituksen perehtyvän ennen lopullista päätöksentekoa näihin kysymyksiin ja vaativan mahdolliselta leasingrahoitukselta kestäviä taloudellisia perusteluita laskettuna laitoksen koko elinkaaren ajalle.

(Puheenvuoro 31.8.2015 JKL:n Puhdistamo Oy:n lainantakauksesta. Puheenvuoron opiti Tuija Mäkinen)