Vihreälle valtuustoryhmälle avoin ja läpinäkyvä päätösten valmistelu on tärkeää. Haluamme avoimen Jyväskylän. Välillä olemme saanet jo olla todistamassa pieniä askeleita avoimempaa valmistelua kohtaan, josta voisi nostaa esille Kankaan alueen suunnitteluprosessin. Nyt käsiteltävänä oleva terveyspalveluverkoston tarkistaminen on ikävä kyllä malliesimerkki toisesta ääripäästä, huonosta ja sulkeutuneesta valmistelutyöstä.

Tämä prosessi, jossa virkamiehet suunnittelevat ilman poliittista ohjausta kaiken on demokratian ja avoimen päätöksenteon irvikuva. Suljettu ja salassa pidetty valmistelu on takuuvarma keino saada niin kuntalaiset, kyseisen terveysaseman työntekijät kuin poliittiset päättäjätkin takajaloilleen. Osallistava ja avoin valmistelu mahdollistaa sen sijaan rakentavan vuoropuhelun ja optimaalisten ratkaisujen löytymisen.

Nyt olemme tilanteessa, jossa koko prosessi on hidastunut, koska osallistamista ja tiedottamista ei ole tehty riittävästi jo valmisteluvaiheessa. Toivomme, että kaupunginvaltuusto saa mahdollisimman nopeasti lisäselvitykset, jotta prosessi etenee tästä eteenpäin avoimemmin ja demokraattisemmin.

Tilatarpeita on koko ajan tarkasteltava kriittisesti. Tyhjät vastaanottohuoneet eivät paranna ketään, mutta tuovat kyllä lisäkuluja. Myöskään alkuperäiseen suunnitelmaan ei kannata hirttäytyä vaan hyödyntää kriittisen tarkastelun tuomat uudet näkökulmat ja ehdotukset tilojen suhteen. Tilantarpeiden kriittinen tarkastelu yhdistettynä avoimeen valmisteluun sekä kuntalaisten tarpeiden ymmärtämiseen ovat mielestämme avaimia taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän ratkaisun löytymiseen.

Toivomme todella, että tämä suljettu valmisteluprosessi osataan kääntää oppimisen paikaksi. Toivomme myös, että johtavien virkamiesten keskuudessa panostetaan toden teolla avoimempien valmisteluprosessien läpiviemiseen.