Vihreän ryhmän valtuustoaloite 16.2.2015: Suomessa Reilun kaupan kaupungin arvonimen ovat vuoden 2014 loppuun mennessä saaneet Tampere, Joensuu, Espoo, Pori, Riihimäki, Lohja, Helsinki, Lahti ja Viitasaari. Jyväskylän tulisi ensi tilassa liittyä tähän vastuullisten kaupunkien joukkoon.

Vihreiden, Sosiaalidemokraattien, Vasemmistoliiton, Kristillisdemokraattisen, SKP:n ja PerusÄssän valtuustoryhmät jättivät jo 2.6.2008 yhteisen valtuustoaloitteen, jonka tavoitteena oli hakea Jyväskylälle Reilun kaupan kaupungin arvonimi. Saadun vastauksen mukaan mahdollisuudet Reilun kaupan kaupungiksi sekä toiminnalliselta että arvonimen hakemisen kannalta tuli arvioida vuoden 2013 talousarviolinjausten yhteydessä, mutta arviointi jätettiin silloin tekemättä.

Reilu kauppa on kansainvälinen järjestelmä, jossa tuotteesta maksetaan viljelijälle vähintään takuuhinta, lapsityövoimaa ei käytetä ja viljely on ympäristön kannalta kestävää. Reilun kaupan kaupunki -arvonimen saadakseen kaupungin tulee ottaa viisi askelta, joiden myötä se sitoutuu hankkimaan reilun kaupan tuotteita ja viestimään reilusta kaupasta omille asukkailleen. Suomalaisista lähes 80 prosenttia katsoo, että verovaroilla ei tule hankkia sellaisia tuotteita, joiden tuotannossa on käytetty lapsityövoimaa tai loukattu muulla tavoin työntekijöiden oikeuksia.

Reilun kaupan kaupungiksi sitoutuminen on kannanotto kestävän kehityksen puolesta. Esitämme, että Jyväskylän kaupunki suunnittelee ja toteuttaa ne toimenpiteet, joiden avulla Jyväskylä voi edistää kaupunkistrategian tavoitteiden mukaista kestävää kehitystä ja saada Reilun kaupan kaupungin arvonimen (www.reilukaupunki.fi).

 

Kaisa Peltonen

Tuija Mäkinen

Meri Lumela

Jukka Ammondt

Maia Fandi

Tero Uuttana

Timo Taskinen