Meillä on tässä hyväksyttävänä Jyväskylän kaupungin uusi yleiskaava. Sen eteen on tehty paljon työtä ja laajaa prosessia on viety eteenpäin hyvässä vuorovaikutuksessa niin asukkaiden kuin eri sidosryhmien kanssa. Yleiskaava on ollut nähtävillä kaksi kertaa kuluvana vuonna, ensin tammi-helmikuussa ja sitten muistutusten perusteella tehtyjen muutosten jälkeen vielä touko-kesäkuussa. 

Tämä uusi yleiskaava on erittäin tärkeä yhdyskuntarakenteen, maankäytön ja kehittämisen strateginen asiakirja. Kaavassa on otettu huomioon asumisen erilaiset tarpeet, yhdyskuntarakenteen eheyttämisen lisäksi myös maaseutumaisen asumisen vaihtoehdot ja maaseutuelinkeinojen mahdollisuudet on otettu hyvin huomioon.

Vihreästä näkökulmasta on myös ilahduttavaa, että kaupunkirakenteen laajenemisen johtava periaate on joukkoliikenne- ja pyöräilypohjaisen asumisen periaate. Samoin on tärkeää, että tulevassa yhdyskuntarakenteessa  työpaikka-alueet on sovitettu yhteen kaupan sijainnin kanssa.

Kaava myös tunnistaa olemassa olevat kulttuuriympäristöt ja jättää tilaa viheralueille, virkistykselle ja luonnolle. Tässä kaavassa on osoitettu maankäytön kestävät suuntaviivat pitkälle tulevaisuuteen.

Vihreä ryhmä haluaa kiittää kaikkia kaavan laatimiseen osallistuneita tahoja ja erityisesti yleiskaavapäällikkö Leena Rossia mittavan työn johtamisesta ja sen onnistuneesta lopputuloksesta. Yleiskaava luo hyvät puitteet kaupungin kasvulle ja kehittymiselle.

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Tuija Mäkinen Jyväskylän valtuustossa 10.11.2014