Valtuustoaloite                        29.9.2014

Esitämme, että Halssilan, Kortepohjan, Lohikosken ja Vesangan kirjastot jatkavat toimintaansa. Esitämme mahdollisimman pikaisesti selvitettävän alla luetellut kulttuuripalveluiden tila- ja vuokrasäästöihin liittyvät asiat:

– Pääkirjaston tilankäyttöä tehostetaan mahdollisimman pian kirjastoverkkoselvityksen 2014-2025 mukaisesti 2000 neliömetrin verran.

– Kulttuuripalvelujen toimisto muuttaa nykyisistä ulkopuoliselta taholta vuokratuista tiloista pääkirjaston 4.kerrokseen mahdollisimman pian.

– Kaupungin kuvataidekoulun siirtyminen Kirjasto-kansalaisopiston tilojen yhteyteen toteutetaan mahdollisimman pian.

– Selvitetään Kortepohjan kirjaston itsepalveluun siirtymisen kustannukset ja henkilöstösäästö.

– Tikkakosken kirjasto muuttaa nykyisestä paikastaan monipalvelupisteen yhteyteen ja Vaajakosken kirjaston tiloja supistetaan suunnitellusti mahdollisimman pian.

– Teatteritalon tilojen käytön monipuolistamista ja tehostamista tutkitaan.

– Kirjasto-kansalaisopistorakennuksen peruskorjausta aikaistetaan suunnitellusta vuodesta 2020. Remontin ajan pääkirjasto on suljettu ja muiden kirjastojen toimintaa voidaan sen ajan lisätä.     Peruskorjauksen suunnitteluun varaudutaan talonrakennusinvestoinneissa jo vuoden 2015 talousarviossa.

Jyväskylässä kirjastot ovat joutuneet toistuvasti säästö- ja lisäsäästövaatimusten kohteiksi. Esitämme, että säästöt ja tilan käytön tehostamismahdollisuudet etsitään kirjastopalveluja laajemmasta kulttuuripalvelujen kokonaisuudesta useamman vuoden tähtäimellä.