Jyväskylän vihreä valtuustoryhmä vastustaa kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvää esitystä kirjastojen lopettamisesta. Esitämme, että säästöt ja tilan käytön tehostamismahdollisuudet etsitään kirjastopalveluja laajemmasta kulttuuripalvelujen kokonaisuudesta useamman vuoden tähtäimellä.

Vihreä valtuustoryhmä tulee tekemään kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.9. seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen. Esitämme, että Halssilan, Kortepohjan, Lohikosken ja Vesangan kirjastot jatkavat toimintaansa. Kirjastopalveluihin kohdistuu noin 300 000 euron vuotuinen säästötavoite, jonka kattamiseksi esitämme mahdollisimman pikaisesti selvitettävän alla luetellut kulttuuripalveluiden tila- ja vuokrasäästöihin liittyvät asiat:

– Pääkirjaston tilankäyttöä tehostetaan mahdollisimman pian kirjastoverkkoselvityksen 2014-2025 mukaisesti 2000 neliömetrin verran.

– Kulttuuripalvelujen toimisto muuttaa nykyisistä ulkopuoliselta taholta vuokratuista tiloista pääkirjaston 4.kerrokseen mahdollisimman pian.

– Kaupungin kuvataidekoulun siirtyminen Kirjasto-kansalaisopiston tilojen yhteyteen toteutetaan mahdollisimman pian.

– Selvitetään Kortepohjan kirjaston itsepalveluun siirtymisen kustannukset ja henkilöstösäästö.

– Tikkakosken kirjasto muuttaa nykyisestä paikastaan monipalvelupisteen yhteyteen ja Vaajakosken kirjaston tiloja supistetaan suunnitellusti mahdollisimman pian.

– Teatteritalon tilojen käytön monipuolistamista ja tehostamista tutkitaan.

– Kirjasto-kansalaisopistorakennuksen peruskorjausta aikaistetaan suunnitellusta vuodesta 2020. Remontin ajan pääkirjasto on suljettu ja muiden kirjastojen toimintaa voidaan sen ajan lisätä. Peruskorjauksen suunnitteluun varaudutaan talonrakennusinvestoinneissa jo vuoden 2015 talousarviossa.

Suomen kirjastolaki asettaa kirjastopalvelujen tavoitteeksi edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia kirjallisuuden ja sivistyksen harrastamiseen. Jyväskylässä kirjastot ovat joutuneet toistuvasti säästö- ja lisäsäästövaatimusten kohteiksi. Kirjasto on yksi harvoja paikkoja, jonne kuka tahansa voi mennä ilman rahaa. Lähi- ja pienkirjastoilla on suuri merkitys asuinalueiden hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä.  Tänä vuonna on jo lopetettu sekä Kypärämäen että Kuokkalan pienkirjastot, joten  asukkaat ovat jo nyt keskenään eriarvoisessa asemassa kirjastopalvelujen saavutettavuuden suhteen.

 

Tuija Mäkinen, vihreän valtuustoryhmän pj.

Jukka Ammondt, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsen