Jyväskylän Vihreät vastustaa kaupungin kaavailemia lähikirjastojen lakkauttamisia. Kortepohjan, Halssilan ja Lohikosken lähikirjastojen sivistyksellinen ja sosiaalinen merkitys on kaupunginosille suuri, eikä niiden lakkauttamisen jättämää tyhjää tilaa voi muilla tavoilla paikata.

Kirjastot ovat Vihreiden mielestä hyötyihinsä nähden hyvin pieni kustannuserä kaupungille. Kaavailluilla Kortepohjan, Halssilan ja Lohikosken kirjastojen lakkauttamisilla haetaan noin 300 000 euron vuotuisia säästöjä. Vastaava säästö voitaisiin saavuttaa esimerkiksi karsimalla kaupungin Neste Oil Rallille vuosittain myöntämää tukea.

Paitsi että lähikirjastot mahdollistavat perinteisen kirja- ja lehtimateriaalin saamisen läheltä, tuovat ne myös sähköisen tiedon kaikkien ulottuville. Lisäksi lähikirjastot toimivat ihmisten kohtaamispaikkoina ja tukevat sekä tasa-arvoa että yhteisöllisyyttä. Etenkin lapsille ja lapsiperheille lähikirjastot ovat turvallisia ja arvokkaita paikkoja maailmaan tutustumiseen sekä uuden oppimiseen. Kirjastojen muuttamista itsepalvelukirjastoiksi tulee myös harkita vakavasti.

Miksi kaupunki ampuu itseään jalkaan tässäkin asiassa eikä ymmärrä säästötoimen pitkäaikaisia vaikutuksia? Kirjastojen lakkauttamisesta saataville säästöille on vaihtoehtoja – ne on vain haluttava nähdä.

Jyväskylän Vihreät ry

Tommi Liinalampi
varapuheenjohtaja

Veikko Ahola
sihteeri