Vihreiden ryhmäpuheenvuoro 19.5.2014 Jyväskylän kaupunginvaltuustossa Tourujoen uomavaihtoehdoista. Puheenvuoron piti varavaltuutettu Tero Uuttana:

Me vihreät kannatamme Tourujoen pitkän uoman rakentamista.

Kaupunkisuunnittelun aikajänne ei ole vain lähivuodet vaan tulevat vuosikymmenet.  Tourujoen alueen kehittäminen täyteen loistoonsa luontoa ja kaupunkia yhdistäväksi kokonaisuudeksi olisi Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen hanke eikä se saa jäädä kiinni siitä, että kaupungilla on juuri nyt taloudellisia haasteita.

Kun aikanaan Jyväskylän kävelykadun rakentamisesta keskusteltiin, elettiin myös taloudellisesti haastavia aikoja ja sitä vastustettiin liian kalliina. Nyt tuskin kukaan voi kiistää kävelykadun merkitystä keskusta-alueelle tai kuvitella Jyväskylää ilman sitä.

Apulaiskaupunginjohtaja Koivisto kirjoitti blogissaan, että “me tarvitsemme Jyväskylää uudistavia ja sille uudenlaista elinvoimaa tuovia kaupunkikehityshankkeita. Hankkeita, jotka paitsi puhuttavat kansalaisia, myös parantavat asukkaiden viihtyisyyttä, edesauttavat uusien työpaikkojen syntymistä, rakentavat parempaa kaupunkikuvaa tai muuten lisäävät kaupungin vetovoimaa.” Kankaan halki virtaava viihtyisä kaupunkijoki olisi Jyväskylälle samanlainen rohkea hanke, jolla kaupunki edelleen kehittäisi vetovoimaansa modernina suomalaisena kaupunkina. Se olisi investointi kaupunkiympäristöön, viihtyvyyteen ja luontoon, ja sen hedelmistä nauttisivat tulevat sukupolvet vielä silloin, kun meistä kaikista on aika jättänyt. Se olisi investointi, joka maksaisi itsensä takaisin monissa muodoissa seuraavina vuosikymmeninä ellei jopa vuosisatoina.

Ei siis lopeteta kaupungin kehittämistä näinä vaikeinakaan aikoina vaan katsotaan reilusti tulevaisuuteen ja kunnostetaan Tourujoki. Tiedostamme kuitenkin kaupungin taloustilanteen ja esitämme, että

”Kankaan alueella toteutetaan Tourujoen pitkä uoma vaihtoehdon VE3 pohjalta ja Tourujoki kunnostetaan hyvään ekologiseen tilaan vaiheittain vuoteen 2025 mennessä”

Äänestyksessä voitti kaupunginhallituksen pohjaesitys äänin 44-10. Alla paikallaolleiden valtuutettujen äänestyskäyttäytyminen.

Valtuutetut Tuija Mäkinen ja Jukka Ammondt jättivät eriävän mielipiteen:

Eriävä mielipide päätökseen

Asia 44 Tourujoen uomavaihtoehto Kankaalla

Kankaan alueella tulisi toteuttaa Tourujoen pitkä uoma vaihtoehdon VE3 pohjalta ja kunnostaa Tourujoki hyvään ekologiseen tilaan.  Lisäarvoa syntyisi sekä vesiluonnolle että kaupunkielämän viihtyisyydelle.

Jokiuoman ennallistaminen nykyistä luonnonmukaisemmaksi olisi mahdollistanut järvitaimenen kutemisen ja muun vesieliöstön siirtymisen vesistössä.  Pitkä uoma olisi myös ratkaissut joen tulvimisriskin kestävällä tavalla.

Tourujoen nykyiseen uomaan on rakennettu pientä vesivoimalaitosta varten keinotekoinen jokiuomaa rapauttavaa jyrkkä putous.  Päätös nykyisen uoman säilyttämisestä on lyhytnäköinen sillä vesipuitedirektiivin mukaisen jokijatkumon aikaan saaminen edes jollakin tavalla edellyttää merkittävää investointia nykyuoman laadun parantamiseen kun vesivoimalaitos poistuu käytöstä viimeistään kymmenen vuoden kuluttua.

Tuija Mäkinen, vihr                              Jukka Ammondt, vihr