Kaupunginjohtaja Markku Andersson on eläköitymässä lähivuosina. Ennen uuden kaupunginjohtajan valintaa tarjoamme mallia, jossa kaupunginjohtajan tilalla toimii määräaikaiseen luottamustoimeen valittu pormestari.

Pormestari-malli on otettu käyttöön Suomessa vain Pirkkalassa ja Tampereella, vaikka kuntalaki mahdollistaa tämän muuallakin Suomessa. Nykyisen mallin ongelmana on, että kaupunkien ylimmät virkamiehet valitaan usein poliittisella mandaatilla, vaikka kyseessä on vakituinen virka.

Nykyisen lain mukaan kaupunginvaltuusto voi valita pormestarin luottamustoimeen määräajaksi, yleensä vaalikauden mittaiseksi ajaksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimiva pormestari olisi kaupungin ylin johtaja, jonka luottamus mitattaisiin vaalien yhteydessä. Pormestari toimisi myös kunnan ensisijaisena edustajana erilaisissa tilaisuuksissa, tapaamisissa ja suhteessa mediaan. Toivottavasti kuntalain uudistamisen yhteydessä lakiin tulisi mahdollisuus valita pormestari myös suoralla äänestyksellä kuntavaalien yhteydessä.

Toivomme Jyväskylän kaupunginvaltuutetuilta avointa mieltä uusille ajatuksille ja näin pesäpallokaupungissa myös kopin ottoa tästä ehdotuksesta. Nykyisessäkin mallissa voidaan luottamuksensa menettänyt kaupunginjohtaja vaihtaa, mutta ehkä me voisimme tulevaisuudessa välttää kaupunginjohtaja Kettusen eroamiseen liittyvät sekoilut toimimalla avoimesti pormestarimallin mukaan. Nyt on tuhannen taalan paikka muuttaa kaupungin päätöksentekoa astetta avoimemmaksi ja demokraattisemmaksi!

Petri Vähäkangas
Keski-Suomen Vihreät, vpj.

Tommi Liinalampi
varavaltuutettu
Jyväskylän Vihreät, vpj.

Tämä mielipidekirjoitus julkaistiin Keskisuomalaisessa 15.2.2014.