Vihreä kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto ja SAK:n aluejohtaja Ahti Ruoppila keskustelivat perustulosta JyVin järjestämässä kaksituntisessa yleisötilaisuudessa kahvila Häggmanilla 30.10.2013. Moderaattorina toimi perusturvalautakunnan vihreä varajäsen Tommi Liinalampi.

800-v131030_008

Outi selosti perustulon perusidean: jokainen saa tietyn summan rahaa, jota ansaitut palkkatulot eivät vähennä. Näin puretaan nykyjärjestelmän aiheuttama kannustinloukku, jossa työttömyystuen ja sosiaaliavun saajan ei kannata ottaa vastaan pienipalkkaista työtä, koska käteen jäisi vähemmän rahaa.

800-v131030_011-12-sr

Ahti epäili, että perustulo tulisi paljon kalliimmaksi kuin nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä. Näin ei ole, sillä ansiotyötä verotettaisiin niin, että perustuloa vastaava summa tulisi verotetuksi pois niiltä jotka sitä eivät tarvitse. Verotulot pikemminkin kasvaisivat, koska ihmisten kannattaisi ottaa vastaan myös pätkätöitä. Outi totesi, että ay-liikkeen pitäisi ajaa myös pätkätyöläisten asiaa eikä vain vakituisessa työsuhteessa olevien etua. Ahti arveli perustulon lisäävän halpatyövoiman käyttöä. SAK:n mielestä kun ihmisen pitäisi tulla toimeen työllään tarvitsematta lisätukea; ellei työnantajalla ole varaa maksaa, työtä ei voi teettää.

Outi ja Ahti olivat samaa mieltä siitä, ettei perustulo heikentäisi työmoraalia, vaan kaikki työkykyiset kyllä pyrkisivät parantamaan elintasoaan työnteolla. Ahti kyllä sanoi, että ihminen tarvitsee työpaikkaa rahan lisäksi myös siksi että se pitää hänet poissa päihteiden käytöstä yms. Outi vastasi, että työtä ei pidä nähdä velvollisuutena vaan oikeutena. Tähän Ahtikin yhtyi lämpimästi.

800-v131030_006

Yleisöä oli parikymmentä henkeä. Keskustelu sujui hyvässä ja rakentavassa hengessä, vaikka näkemyserojakin oli.

800-v131030_007