Kaupunkirakennelautakunta käsitteli 27.8. mm. palvelulinjauksia ja päätti yksimielisesti vihreän jäsenen Marja Kuparin esityksestä lisätä linjauksen pyöräilyolosuhteiden kehittämisestä kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Tavoitteena pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuuden nostamisessa ovat terveydenhuollossa saatavat säästöt, liikenneruuhkien vähentäminen sekä kaupungin viihtyisyyden lisääminen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy aikanaan palvelulinjaukset, joita päivitetään saadun palautteen perusteella. Omassa palautteessaan Vihreä valtuustoryhmä vaati jo aikaisemmin palvelulinjauksiin lisättäväksi maininnan pyöräilyinfrastruktuurin kehittämisestä sekä kyläkaavojen vauhdittamisesta. Kaupunkirakennepalveluja koskeva Vihreiden palaute kuului näin:

Miksi tässä ei puhuta mitään kaavoituksesta, maanhankinnasta ja maankäytöstä? Eikä myöskään viherpolitiikasta? Viherpolitiikalla on tekemistä myös palveluiden järjestämisen periaatteen 1. kanssa, jossa puhutaan asukkaiden omatoimisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Hyvinvoinnin ja omatoimisuuden ylläpitäminen ja lisääminen suhteessa viherpolitiikkaan? Esitämme, että uusien asuinalueiden avaamisten sijaan (esim. Kauramäki) pannaan vauhtia kyläkaavoihin ja lisätään niiden asukasmäärää. Kyläkaavoihin panostaminen tukee järkevää rakentamista ja vähentää painetta saada rakennuslupia haja-asutusalueille. Samalla se tukee myös soten ja perusopetuksen palvelujen järkevää järjestämistä. Haluamme lisätä kaupunkirakenteen palvelulinjauksiin uuden kohdan pyöräilyolojen ja -infastruktuurin tavoitteellisesta kehittämisestä.

Kaupunkirakennelautakunnan viime kokouksessa 13.8. vihreä varajäsen Virpi Kauko kannatti muutosesitystä, jonka mukaan Kaunisharjun järvinäköalaiset omakotitontit myydään tarjouskilpailulla eikä pohjaesityksen mukaisesti kiinteällä hinnalla. Muutosesitys voitti äänin 7-6. Vihreidenkin mielestä kaupungin tulee varsinkin tässä taloustilanteessa ottaa tonteista rahaa niin paljon kuin niistä ollaan valmiita maksamaan eikä kilpailla halvoilla hinnoilla naapurikuntien kanssa.