Jyväskylän kaupunki

Valtuustoaloite 10.6.2013
Vihreä valtuustoryhmä

Tourujoen uusi uoma toteutettava mahdollisimman pian

Kankaan osayleiskaavaehdotuksessa Tourujoki on suunniteltu ohjattavaksi ns. pitkään uomaan, joka noudattaa osan matkaa joen alkuperäistä uomaa, kiertää uutta uomaa myöten vanhan paperitehtaan ja tulevan Kankaan kaupunginosan viihtyisänä kaupunkijokena sekä putoaa koskena joen alajuoksulle. Silloin uhanalainen järvitaimenkin voisi palata elämään ja lisääntymään Tourujoessa.

Tourujoki on aikoinaan valjastettu tuottamaan energiaa Kankaan paperitehtaan tarpeisiin. Nyt tehdas on lopettanut toimintansa ja vanhasta tehdasalueesta tulee keskustan laajentumisalue. Osayleiskaavan selostuksessa esitetyn toteuttamisaikataulun mukaan joen vapauttaminen uhkaa jäädä vuosikymmeniksi vain kaavapiirroksiin.

Perusteluna joen uuden uoman toteutuksen pitkittämiselle on esitetty tarve säästää: jos alueen infrastruktuuri rakennetaan vaiheittain pitkän ajan kuluessa, niin kustannukset jakautuvat useammalle vuodelle. Kaupungin maankäytön toteuttamista ohjaavan KymppiR 2013 -ohjelman mukaan uusia kerros- ja rivitaloasuntoja rakennetaan 70 000 k-m² vuosittain. Jos koko kaupungin rakentaminen kohdennettaisiin pääosin Kankaalle, niin alue voisi valmistua paljon aikaisemmin.

Nyt esitetyssä pitkän aikavälin suunnitelmassa Kankaalle rakennettaisiin asuntoja noin 250 000 k-m² ja työpaikkoja 85 000 k-m² vuoteen 2040 mennessä. Kankaan alueen on arvioitu tuottavan kaupungille 5-15 M€ vuoteen 2025 mennessä ja 14-23 M€ vuoteen 2040 mennessä. Jos koko alue valmistuisi nopeammassa aikataulussa, niin alueen investoinnit myös tuottaisivat aikaisemmin.

Uuden jokiuoman toteuttamisen lykkäämistä on perusteltu myös 1940-luvulla rakennetun pienen vesivoimalan jäljellä olevalla käyttöiällä. Sen merkitys Jyväskylän Energian sähköntuotannossa on kuitenkin marginaalinen. Vaikka vesivoima on hiilipäästötöntä, niin Tourujoen virkistysarvon ja järvitaimenen elinmahdollisuuden menetys on kohtuuttoman korkea hinta pienen vesivoimalan tuottamasta sähköstä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että koko Kankaan alue asemakaavoitetaan ja rakennetaan osayleiskaavan ehdotusvaiheessa suunniteltua nopeammassa tahdissa. Aloitettu uusi asuinalue kannattaa rakentaa valmiiksi asumisviihtyisyyden turvaamiseksi ja vetovoimaisen työpaikka-alueen luomiseksi. Alueelle on myös sitoutunut paljon kaupungin pääomaa ja investointeja, joiden realisoiminen nopeammalla aikataululla on kannattavaa.

Tuija Mäkinen (vihr)
Meri Lumela (vihr)
Touko Aalto (vihr)
Maia Fandi (vihr)
Jukka Ammondt (vihr)
Kaisa Peltonen (vihr)
Tero Uuttana (vihr, vara)
Tony Melville (sdp)
Kimmo Suomi (sdp)
Mauno Vanhala (ps)
Tuulikki Väliniemi (sdp)
Kari Yksjärvi (vas)
Minna Mäkinen (ps)
Ari Saxberg (ps)
Marjukka Huttunen (vas)
Raija Sipilä (krist)
Antti Saleva (kok)
Caius Forsberg (kok)