Kaupunkirakennelautakunta käsitteli kokouksessaan 23.4. Kankaan osayleiskaavaa ja esitti kaupunginhallitukselle kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville. Kesäkuun puoliväliin asti saa jättää lausuntoja ja mielipiteitä, jotka (ehkä) otetaan huomioon lopullisessa kaavassa.


Kankaan kaavarunkoluonnos. Lähde: Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelut
Kaavaehdotus on katsottavissa kaupungin kaavoitussivuilla.

Vihreät kannattavat Tourujoen vapauttamista ns. pitkään uomaan Kankaan sydänalueen ympäri ja sen kunnostamista uhanalaisen järvitaimenen kutu- ja elinympäristöksi sopivaksi. Kaavaehdotuksenkin mukaan Kankaan alue rakennetaan siten, että uoman toteutus on mahdollista joskus, jos niin halutaan.

Kaavassa on siis hyvää se, että joen vapautus pidetään sentään tulevaisuuden vaihtoehtojen joukossa. Vaikka uoma päätettäisiinkin toteuttaa heti, tehdasrakennusten purku ja uuden asuinalueen infran rakentaminen toki kestää vuosia. Päätöstä kuitenkin saatetaan lykätä vuosikymmenien päähän. Lautakunnan vihreä jäsen Marja Kupari esittikin nyt päätökseen lisättäväksi ponnen, joka panisi asiaan vauhtia:

”Järvitaimenen nousun ja lisääntymisen Tourujoessa mahdollistava ns. pitkä uoma tulee toteutaa mahdollisimman lyhyen siirtymäkauden jälkeen.”

Valitettavasti ponsiesitys hävisi äänestyksen 10-3. Onneksi joen vapauttamista kuitenkin voidaan edistää vielä useissa päätöksenteon vaiheissa.

Kaupunkirakennelautakunnan varajäsenen Virpi Kaukon kirjoitus aiheesta löytyy täältä.