Tämän valtuustokauden uusi kaupunkirakennelautakunta aloitti työnsä 15.1. Asialistalla oli mm. 4. vaihemaakuntakaavaluonnos ja joukkoliikennejaoston asettaminen. Vihreiden edustajan Marja Kuparin raportti löytyy täältä.

Kokouksen pöytäkirja ja ensi tiistain 29.1. esityslista löytyvät täältä.

Marja Kupari on osallistunut myös kansalaisena yleiskaavan valmisteluun liittyvän kansalaisraadin toimintaan.