Sivistyspalveluiden apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistön (sd.) siirtyessä toisiin tehtäviin on ylintä hallintoa mahdollista keventää ja tehostaa. Vihreä valtuustoryhmä keskusteli apulaiskaupunginjohtajien lukumäärän vähentämisestä heti kesällä, kun Lepistön lähtö oli varmistunut.

Vihreä valtuustoryhmä esittää yksimielisesti luopumista yhdestä apulaiskaupunginjohtajan paikasta ja siirtymistä yhden kaupunginjohtajan ja kahden apulaiskaupunginjohtajan järjestelmään. Ryhmän selkeä kanta on kerrottu muiden ryhmien edustajille jo kesällä.

Jyväskylälle riittää hyvin jäljelle jäävät kolme kaupunginjohtajaa. Uusi tilanne edellyttää ylimmän johdon tehtävänkuvien täsmentämistä, vastuiden jakoa ja koko organisaation osaamisen hyödyntämistä uudella tavalla. Nyt siihen on hyvä tilaisuus.

Kaupungissa valmistellaan mittavaa organisaatiouudistusta. Matalan hierarkian ja tehokkaasti toimivan organisaation avulla tavoitellaan nykyistä joustavampaa ja kaupunkilaisten palvelutarpeisiin paremmin vastaavaa toimintamallia. Kaupungin heikentynyt rahatilanne ja tulevien vuosien talouden kehitysnäkymät tekevät uudistuksessa onnistumisen erityisen tärkeäksi.

Uudistusten toteuttamista on tehokkaasti jarruttanut Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kuntien yhdistymisen seurauksena syntynyt hallintotehtävien runsaus. Nykytilanne, jossa asiakastyötä tekevällä on yläpuolellaan jopa viisi eri tason johtajaa, on sekä tehoton että kallis.

Napakka ja tiivis hallinto voi sekä toimia tehokkaasti että kannustaa koko organisaatiota tuloksellisuuteen ja toimintatapojen uudistamiseen. Merkityksellistä on, että kaikkiin tehtäviin valittavat ovat asiansa osaavia ja työhönsä sitoutuneita. Poliittiset virkanimitykset joutavat jäädä historiaan.

Pelkkä organisaatiokaavioiden uudelleen muotoilu ei takaa kuntalaisille parempaa palvelua eikä edes toimivampaa hallintoa. Ratkaisevaa on, miten kaikki organisaation ihmiset, niin henkilöstö kuin poliitikotkin, omaksuvat uuden ja avoimen tavan toimia.

 

Meri Lumela, valtuustoryhmän puheenjohtaja
Tuija Mäkinen, kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja
julkaistu Keskisuomalaisessa 12.8.2012