Pyöräily on jokapäiväinen liikennemuoto, joka on otettava huomioon kaikessa liikennesuunnittelussa ja päätöksenteossa. Pyöräily vie vähän tilaa, on terveellistä eikä aiheuta päästöjä. Pyöräilyverkosto on suunniteltava laajempana kokonaisuutena osana liikennejärjestelmää sen sijaan, että rakennetaan yksittäisiä pyöräteitä. Pyöräilyyn panostaminen on avaintekijä Jyväskylän sisäisen liikenteen järjestämiseksi siten, että ilmansaaste- ja melupäästöt minimoidaan ja turvallisuus ja asumisviihtyvyys maksimoidaan.

Kun pyöräilijöiden määrä lisääntyy liikenteessä, heidät sekä huomataan että huomioidaan paremmin. Kaikkialla, missä pyöräilyn määrää on onnistuttu merkittävästi lisäämään, myös liikenneturvallisuus on parantunut.

Pyöräilyä ja kävelyä on tarkasteltava omina liikennemuotoinaan, jotka on otettava liikennesuunnittelussa erikseen huomioon. Erityisesti keskusta-alueilla pyöräilijät ja jalankulkijat on erotettava toisistaan. Tämä on pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden yhteinen etu. Pyörän paikka on kaupungissa joko selkeästi muusta liikenteestä erotetulla omalla pyöräkaistalla tai ajoradalla yhdessä autojen kanssa, jos nopeusrajoitukset ovat alhaisia ja liikennemäärät kohtuullisia. Tällä hetkellä esimerkiksi Jyväskylän keskustassa pyörillä ajetaan sekä ajoradoilla että kävelyteillä, koska selkeää ohjeistusta ei ole.

Me allekirjoittaneet esitämme, että:

Jyväskylälle laaditaan kattava pyöräilystrategia, jossa määritellään kaupungin pitkän tähtäimen pyöräilyvisio. Strategia pitää sisällään konkreettisen toimenpideohjelman, jolla päästään määriteltyyn visioon sekä tarvittavien toimenpiteiden rahoitussuunnitelman.

Strategiasta käy ilmi kaupungin periaatteelliset linjaukset seuraaviin asioihin:

1.      Millaista kaupunki- ja yhdyskuntarakennetta Jyväskylässä pyöräilyn kannalta tavoitellaan

2.      Millainen liikennesuunnitelma Jyväskylässä ohjaa pyöräväylien toteutusta

3.      Millainen näkemys Jyväskylällä on pyöräilyn tavoiteverkosta

4.      Millainen pysäköintiverkosto ja pyöräparkkien laatu- ja hoitokriteerit Jyväskylässä on käytössä