Tiedote
15.3.2012

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on valmistellut ratkaisuja Jyväskylän lukiokoulutuksen järjestämiseksi. Jyväskylän Vihreät kannattaa monipuolista toisen asteen koulutusta, jossa koko perusopetuksen päättävälle ikäluokalle pystytään tarjoamaan toisen asteen koulutus.

Lukiokeskustelu on keskittynyt liiaksi lukioiden hallinnolliseen kokoon. Isonkin lukion sisällä voi olla erilaisia opintolinjoja ja opetusta voidaan antaa eri toimipisteissä. Tärkeää on huolehtia tarvittavista tukitoimista, kuten opiskelijahuollosta ja riittävästä opintojen ohjauksesta. Lukioverkkoa on uudistettava yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Uudistuksen on edistettävä oppimista ja opetuksen kehittämistä.

”Lukion muututtua luokattomaksi erityistä luokkahenkeä ei välttämättä enää muodostu, vaan opiskelijayhteisö koostuu lähinnä samoja kursseja valitsevista”, puheenjohtaja Petri Vähäkangas sanoo.
”Jyväskylän Lyseo on erityislaatuinen Jyväskylän kaupungin ja koko
suomenkielisen opetuksen kannalta. Lyseon rakennus tulee ensisijaisesti säilyttää koulukäytössä”, Vähäkangas toteaa.

Lukiokoulutus tarvitsee toimivat, terveelliset ja ajanmukaiset tilat. Vihreät näkee koulutuksen sijoituksena kansakunnan tulevaisuuteen.

Lisätietoja: puheenjohtaja Petri Vähäkangas, p. 045 111 7373
sähköposti: petri.vahakangas@gmail.com