Tiedote 23.8.2011

Jyväskylän Vihreä valtuustoryhmä onnittelee Jyväskylää upouudesta ilmasto-ohjelmasta.

Jyväskylän valtuusto on hyväksynyt Jyväskylälle ilmasto-ohjelman kokouksessaan 22.8.2011. Ilmasto-ohjelman on tarkoitus nostaa ilmastonmutoksen torjuminen kaikkea politiikkaa läpileikkaavaksi teemaksi. Ilmasto-ohjelmassa on asetettu Jyväskylälle tavoitteeksi  leikata päästöjä 20% vuoteen 2020 vuoden 2005 tasosta.

– Oli korkea aika saada Jyväskylälle konkreettinen toimenpideohjelma siitä, kuinka voimme vähentää oman kaupunkimme päästöjä. Ilmasto-ohjelman esittämät päästövähennykset ovat kunnianhimoiset, mutta täysin mahdolliset saavuttaa. Voimme jyväskyläläisinä  olla ylpeitä siitä, että kaupunkimme on vihdoin ottanut askeleen oikeaan suuntaan ja suhtautuu ilmastonmuutokseen tosissaan, kiittää Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Meri Lumela.

Ilmasto-ohjelmassa on esitetty toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi muun muassa energiatehokkuuden, autoriippumattomuuden ja eheän yhdyskuntarakenteen avulla. Kaikenkaikkiaan toimenpiteitä ehdotetaan kahdeksalle osa-alueelle: tiedottaminen, energia,  liikkuminen, maankäyttö, rakennukset, vesihuolto, jätteen ja hankinnat.

– Jyväskylän ilmasto-ohjelma näyttää hienosti sen, ettei ilmastonmuutos ole vain ympäristöihmisten asia. Ilmastonmuutos tulee laskelmien mukaan vaikuttamaan Keski-Suomessa siten, että keskilämpötila nousee ja sateiden määrä lisääntyy. Tällä on vaikutuksia  esimerkiksi rakennuksien sisäilmaan ja rakenteisiin sekä kasvituholaisten määrään. Muutokset ympäristössämme koskettavat meitä kaikkia, siksi kaikilla pitää olla mahdollisuus myös osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kaupunki voi toimia asiassa esimerkkinä,  sanoo ilmasto-ohjelma työryhmässä toiminut Vihreä valtuutettu, rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paloma Hannonen.

– Ilmasto-ohjelman vaikutuksia kaupungin päästöihin tullaan seuraamaan vuosittain ja tarvittaessa toimia lisäämään. Vihreä valtuustoryhmä olisi halunnut nähdä ohjelmassa kirjauksen siitä, että kaikkien toimielinten ja kaupungin yhtiöiden päätöksiin kirjataan  näkemys siitä, tukeeko päätös ilmasto-ohjelmaa. Tätä llinjaa on voitava harkita uudestaan, jos näyttää siltä, että tavoitteet eivät muuten toteudu, huomauttaa kaupunginhallituksen jäsen ja ilmasto-ohjelman ohjausryhmässä toiminut Maia Fandi.

Lisätietoja:
Paloma Hannonen  +358505931190
Meri Lumela +358505547167