Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.1. 2011 Vihreän kaupunginvaltuutetun Paloma Hannosen ja muiden aloitteen kunnallisten luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien julkistamisesta myös kaupungin verkkosivuilla.

Valtuustoaloite:

Politiikan uskottavuuden säilyttäminen vaatii toimia niin valtakunnallisesti kuin kunnallistasollakin. Avoimuuden lisääminen ja päätöksenteon läpinäkyvyys lisää luottamusta puolueettomuuteen ja vähentää
epäselvyyksien määrää. Kunnallistasolla luottamushenkilöiltä ei vielä laissa vaadita sidonnaisuuksien ilmoittamista, mutta Jyväskylä voisi edistää omilla toimillaan hallintokulttuurin avoimuutta.

Ehdotan, että Jyväskylän kaupungin sivuille tehdään osio, jonne kerätään vapaaehtoisten ilmoitusten (joko suoraan luottamushenkilöiltä tai kunnallisjärjestön ilmoitusten) perusteella luottamushenkilöiden
yhteiskunnalliset sidonnaisuudet.

Tällainen käytäntö on pakollisena eduskunnassa ja useampaan kaupunkiin on suunnitteilla vapaaehtoisuuteen perustuva mahdollisuus kertoa kaupungin sivuilla millaisissa toimissa on mukana.

Paloma Hannonen

Lisäteitoja:

http://viheralue.blogspot.com/2011/01/jyvaskyla-julkaisee.html