Kaupunginhallitus esittää valtuustolle etuosto-oikeuden käyttämistä Kankaan vanhan paperitehtaan alueeseen. 13 miljoonan euron kertainvestointi sekä vuosittaiset hallinto- ja ylläpitokulut nielevät tässä taloudellisessa tilanteessa paljon rahaa, ja rahaa tarvitaan edelleen alueen kaavoittamiseen, rakentamiseen ja kehittämiseen. Emme halua, että Kankaan alueen osto asetetaan vastakkain esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin tai kirjastopalveluihin kohdistuvien säästöpaineiden kanssa. Haluamme, että etuosto-oikeuteen käytettävä summa tullaan pitämään erillään käyttötalousmenoista. Pidämme Kankaan aluetta kohteena, jonka vuoksi kannattaa ottaa lainaa.

Pitkällä aikavälillä uskomme kuitenkin Jyväskylän kaupungin tekevän viisaasti käyttämällä etuosto-oikeuttaan. Pitkällä aikavälillä tarkoitamme ainakin parin vuosikymmenen mittaista ajanjaksoa. Ei ole realistista odottaa alueen maksavan siihen käytettyjä invetsointeja takaisin lähivuosina. Kaavoituksen muuttaminen, mahdolliset arkkitehtikilpailut, suojelukohteiden arviointi sekä aikanaan itse rakentaminen vievät aikaa vuosia, vuosikymmenen ja enemmänkin.

Kankaan alue on ainutlaatuinen; alueella on niin kulttuurihistoriallista arvoa kuin luontoarvoakin. Sen keskeinen sijainti antaa monenlaiset mahdollisuudet niin yhdyskuntarakentamiseen kuin virkistyskäyttöönkin. Kaupungin kehittämisen kannalta alue on houkutteleva, vastaavanlaisia tilaisuuksia ei avaudu eteen joka vuosi tai vuosikymmen.

Päätös ei kuitenkaan ole yksinkertainen; myös meidän ryhmäämme mietitytti vanhan tehdasalueen maaperään liittyvät riskit. Saamiemme tietojen mukaan alueelta ei kuitenkaan ole ympäristöselvityksissä löydetty mitään hälyyttävää. Tämän tiedon valossa, teemme tänään päätöksen asiasta.

Pohtiessamme Vihreässä valtuustoryhmässä Kankaan aluetta, keskustelussamme nousi esiin kysymys; Mitä tapahtuisi, jos Jyväskylän kaupunki ei käyttäisi etuosto-oikeutta? Tulisiko alueesta sirpaleinen mosaiikki, jossa kokonaisuus ei olisi kenenkään hallinnassa? Ostamalla alueen kaupunki turvaa alueen kokonaisvaltaisen kehityksen.

Näemme tärkeänä, että alue rakentuu monimuotoiseksi alueeksi, jossa olisi niin koteja, työpaikkoja, palveluita, kevyenliikenteen väyliä kuin luontopolkukin. Alueen virkistyskäyttömahdollisuudet ovat moninaiset ja niitä tulisi hyödyntää; Tourujoen vierusta rauhoitettuine alueineen on sellaisenaan arvokas kohde ja luontopolun mahdollinen laajentaminen voisi tarjoata kaupunkilaisille uniikin luontoelämyksen kaupunginsydämen tuntumassa; kulttuurihistoriallisesti merkittävät vanhimmat tehdasrakennukset voivat tarjota ainutlaatuisen ympäristön monenlaiselle toiminnalle, esimerkkinä voi olla vaikkapa Tampereella vanhaan tehdasmiljööseen luotu viihdekeskus elokuvateattereineen ja ravintoloineen; alueelle rakennettavien kevyen liikenteen väylien avulla voidaan luoda sujuvampi yhteys Huhtasuolta ja Seppälästä kaupungin keskustaan.

Vihreä valtuustoryhmä kannattaa yksimielisesti etuosto-oikeuden käyttämistä sekä vuoden 2010 talousarvion muuttamista kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Maia Fandi, Jyväskylän Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, 20.9. 2010 Jyväskylän kaupunginvaltuustossa.