Valtuustoaloite 19.4. 2010

Sosiaalipäivystys on lakisääteinen palvelu, jonka tarkoituksena vastata kiireelliseen avuntarpeeseen kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä. Vaara- ja uhkatilanteissa sekä onnettomuuksissa tulee tilanteita, joissa tarvitaan sosiaalipalveluja kiireellisesti.

Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat erityisesti kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat lapset, mutta myös muut kiireellistä apua tarvitsevat henkilöt. Esimerkkejä tilanteista, joissa sosiaalipäivystystä tarvitaan:

 • Lapseen/nuoreen kohdistunut väkivalta (myös seksuaalinen)
 • Nuoren tai lapsen katoaminen/karkaaminen
 • Huoltajan runsas päihteidenkäyttö (vaikuttaa lasten hyvinvointiin)
 • Huoltajan rikosepäily/väkivalta/riita/ vakava mielenterveysongelma
 • Lastensuojeluilmoitus, joka edellyttää välittömiä toimenpiteitä
 • Nuoren tekemät rikokset/rikkeet/rikosepäilyt
 • Nuoren tekemä itsemurha/itsemurhayritys
 • Nuoren päihteiden käyttö/aggressiivisuus perheenjäseniä kohtaan
 • Riidat vanhempien kanssa rajoista
 • Tapaamisriidat
 • Pienten lasten hoidontarve huoltajan sairastuessa äkillisesti
 • Huoltajan kuolema (itsemurha, onnettomuus)

Esitämme, että vuoden 2010 talousarvioon kirjataan sosiaalipäivystysyksikön perustaminen Kriisikeskus Mobilen yhteyteen. Yksikössä olisi sosiaalityöntekijöitä vuorotyössä. Yksikkö hoitaisi sekä virka-aikaisen että virka-ajan ulkopuolisen päivystystyön.

Tällä hetkellä sosiaalipäivystys on järjestetty Jyväskylässä virka-aikaan niin, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on kiertävät päivystysvuorot. Lastensuojelun työntekijäresurssien ollessa muutenkin niukka, päivystystyö heikentää sosiaalityöntekijöiden mahdollisuutta keskittyä varsinaisiin lastensuojelulain mukaisiin työtehtäviinsä.

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys on nyt järjestetty maakunnallisesti niin, että Kriisikeskus Mobile toimii ns. etupäivystäjänä ja sosiaalityöntekijät toimivat virkatyönsä ohessa virka-ajan ulkopuolisina sosiaalipäivystäjinä. Päivystysvuoro on viikon mittainen. Virka-ajan ulkopuolinen työ kuormittaa huomattavasti sosiaalityöntekijöiden jaksamista sekä vie myös virka-aikaista työaikaa (päivystyscaset pitää siirtää virka-aikaan alueiden työntekijöille).

Ongelmana on myös ollut löytää sosiaalityöntekijöitä, jotka suostuvat tekemään päivystystyötä raskaan päivätyön kanssa yhtäaikaisesti. Yksikön kustannukset Jyväskylälle olisivat arviolta noin 70 000 euroa enemmän kuin nykyinen järjestely. Sosiaalipäivystysyksikkö parantaisi niin sosiaalipäivystyksen kuin virka-aikaisen lastensuojelutyön laatua.

Lisätietoja: Maia Fandi