Vanhan Jyväskylän valtuuston kokouksessa 14.5.2007 päätettiin Keljonlahden voimalan rakentamisesta. Päätökseen liitettiin vihreiden aloitteesta ponsi, joka velvoittaa nostamaan uusiutuvien biopolttoaineiden osuuden tekniikan sallimaan maksimiin, 70:een prosenttiin,  viiden vuoden kuluessa voimalan käynnistämisestä.

Tämän viikon maanantaina valtuustoseminaarissa saatu tieto puun poltto-osuuden rajoittumisesta 30 prosenttiin on vastoin vanhan Jyväskylän valtuuston tahtoa.

Ristiriita johtuu Jyväskylän Energian päätöksestä tilata vääränlainen kattila Keljonlahden voimalaan. Virheen korjaaminen maksaisi 20 miljoonaa euroa.

Jyväskylän vihreällä valtuustoryhmällä ja Jyväskylän Vihreillä on syvä huoli siitä, miten Keljonlahti voi vastata yhä tiukempiin ilmasto- ja ympäristönsuojelun vaatimuksiin. Turpeen ja ehkä myös sitä korvaavan kivihiilen massiivinen poltto on ristiriidassa Suomen hallituksen hyväksymän ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon kanssa.

Keljonlahden suurvoimala, jonka pääasiallinen energialähde nykyisellä kattilatyypillä tulee olemaan turve, lisää jyväskyläläisten hiilidioksidipäästöjä jopa miljoona tonnia. Kun vertaa lukua Suomen kokonaispäästöihin, jotka ovat n. 80 miljoonaa tonnia, on ajankohtaista laskea, mikä on Keljonlahden suurvoimalan käynnistämisen jälkeen Jyväskylän ekologinen jalanjälki.

Jyväskylän Energia reagoi tapahtuneeseen virheeseen vaihtamalla toimitusjohtajaa. Kysymme, onko tämä riittävä toimi? Kuka muu on vastuussa tapahtuneesta virheestä?

Vihreät ovat pettyneitä siihen tapaan, jolla Jyväskylän Energia toteuttaa omistajansa ilmaisemaa tahtoa uusiutuvan energian osuuden nostamiseksi 70:een prosenttiin Keljonlahden voimalan käyttämästä polttoaineesta. Kuntalaisten ja luottamushenkilöiden pitää voida luottaa päätöksenteon avoimuuteen ja siihen, että tehtyjä päätöksiä myös noudatetaan.

Maia Fandi

Jyväskylän Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

Nico Holmberg

Jyväskylän Vihreät ry.n puheenjohtaja