Jyväskylän Vihreä valtuustoryhmä  kokoontuu joka perjantai klo 15.15 Sepänkeskuksen Elektroni-huoneessa Kyllikinkatu 1.

Listalla on tulevan valtuuston tai kaupunginhallituksen kokouksen asiat. Lisäksi, jos ei kiireellisempää asiaa ole, käsitellään eri lautakuntien toimialueiden kysymyksiä tai jotain erillisempää teemaa. Tällaisia ovat esim. kaupungin

työllisyyspolitiikka, kaupungin liikelaitokset ja yhtiöt, varhaiskasvatuksen järjestäminen. Näistä alustamaan pyydetään ao. asioista vastaavia virkahenkilöitä.

Kokoukset ovat kaikille avoimia, joten tervetuloa pohjustamaan vihreää

politiikkaa Jyväskylässä!

Lisätietoja

Veikko Ahola

toiminnanjohtaja

Jyväskylän Vihreat ry

Kyllikinkatu 1

40100 JKL

+358505925895