Vihreiden Jyväskylän kunnallisjärjestö Jyväskylän Vihreät ry valitsi

lähihoitaja, varavaltuutettu Nico Holmbergin yhdistyksen uudeksi

puheenjohtajaksi syyskokouksessaan Jyväskylässä.

Hallituksen muiksi jäseniksi kokous valitsi Irene Hallamäen,

Antti-Juhani Kaijanahon, Marja Kuparin, Talvikki Lantelan, Tuija Elina

Lindströmin, Maria Markuksen ja Eila Mäkisen.

Tulevalla toimintakaudella 2010 jatketaan Teetä Vihreillä

-keskustelutilaisuuksia, järjestetään retkiä eri puolille Jyväskylään

sekä otetaan kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin. Tärkeällä sijalla on

myös valmistautuminen vuoden 2011 eduskuntavaaleihin.

Lisätietoja:

Veikko Ahola

toiminnanjohtaja

Vihreä Keski-Suomi ry

Jyväskylän Vihreat ry

Kyllikinkatu 1

40100 JKL

+358505925895

www.vihreakeskisuomi.fi