080602_innovarch_etelaportti_c02_srgb-p
Jyväskylän Vihreät: Eteläportin hylkäys oli oikea päätös

Jyväskylän Vihreät ovat tyytyväisiä ympäristöministeriön päätökseen poistaa maakuntakaavasta Jyväskylän Keljon Eteläportin vähittäiskaupan suuryksikköjen kaavamerkinnät. Tämä toimenpide estää kahden hypermarketin rakentamisen Eteläportin alueelle. Ilo voi olla liian aikaista, sillä kaupungin johto ei ole tyytynyt tehtyyn päätökseen, vaan valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kauppakeskusten kaavoittaminen syrjään kaupunginkeskustasta on nähty välttämättömänä, vaikka samaan aikaan on ihmetelty sitä, miten saada kaupunginkeskusta pysymään eloisana ja puoleensavetävänä.

Eteläportin hypermarkettien vaikutus kohdistuisi lamauttavasti laajalle alueelle. Nykyiset Keljonkeskuksen myymälät ja läheisten kaupunginosien lähikaupat olisivat välittömässä vaarassa. Ympäristöministeriö vaatii, että vähittäiskaupan suuryksikkö tulee sijoittaa taajamaan tai sen välittömään läheisyyteen. Eteläportti on irrallaan olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta.

Mikäli Eteläportti saa hypermarketit, aiheuttaa se vääjäämättä yksityisautoilun lisääntymistä. Vaikka joukkoliikenteen bussireitti vedettäisiinkin Eteläporttiin, on selvää, että suurin osa asiakkaista tulee ostoksille nimenomaan henkilöautoilla. Yksityisautoilu on yksi tärkeimpiä ilmastonmuutosta edistäviä tekijöitä.

Hypermarketien palvelut sopivat autoileville asukkaille, mutta kaikki eivät suoriudu asioinnista jättiläismäisissä liiketiloissa. Hypermarketit ostospaikkoina syövät palvelut vanhuksilta, jotka mielellään asioivat lähikaupassa. Myös lasten omatoimisesti tekemät ostosmatkat soveltuvat paremmin asuinalueen lähikauppaan kuin kilometrien päässä sijaitsevaan hypermarkettiin.

Jyväskylän seudulla ei Jyväskylän Vihreiden mielestä tarvita hypermarketteja. Jyväskylässä on jo nyt riittävästi päivittäiskauppoja, joissa voi tyydyttää päivittäiset ostotarpeensa. Parhaillaankin rakenteilla on useita uusia liikerakentamisen kohteita ja vanhojen kohteiden laajennuksia, kuten Jyväskylän Sokos, Keljon Citymarket ja Palokka, joten kauppakohteita on joka tapauksessa luvassa ilman Eteläporttiakin.

Jyväskylässäkin on vannottu kestävän kehityksen nimiin. Nyt olisi näytön paikka, halutaanko sitä todella käytännössä toteuttaa.

Tuija Elina Lindström
puheenjohtaja
Jyväskylän Vihreät