Viime aikoina lapsiperheitä on puhuttanut Jyväskylän kaupungin päivähoidon palveluyksikön suunnitelmat vuokrata joitain päiväkoteja yksityiselle palveluntuottajalle. Kevään mittaan nämä suunnitelmat ovat kutistuneet ehdotukseen yhden päiväkodin ulkoistamiseksi. Tämä päiväkoti on Keltinmäen alueella sijaitseva Kultalakin päiväkoti.  

Vihreillä ei ole periaatteellisella tasolla mitään sitä vastaan, että kaupunki vuokraa omia tilojaan myös yksityisille palveluntuottajille. Päiväkotitoiminta on Suomessa luvanvaraista ja valvottua, mikä takaa niin kunnan omassa kuin yksityisenkin tahon tuottamissa palveluissa tietyn laatutason. Kuitenkin eri kaupunginosia tulisi tarkastella kokonaisuuksina ja tasavertaisesti. Yksityisen päivähoidon tulee olla vaihtoehto kunnallisen päivähoidon rinnalla. Mitä päivähoitopalvelujen vaihtoehtoja Keltinmäen asuinalueelle jää?

Keltinmäen alueen päivähoidon järjestämisestä tuntuu puuttuvan suunnitelmallisuus ja kokonaisuuden hahmottaminen. Alueella on tällä hetkellä kaupungin järjestämää päivähoitoa kolmessa pisteessä: Kultalakin päiväkoti, Kultasiipi sekä Kotalammen päiväkoti.

Yksityistettäväksi suunniteltu Kultalakki sijaitsee liikenteellisesti huonossa paikassa, nyt peruskorjauksessa olevan Keltinmäen koulun takana. Kultasiipi taas sijaitsee kerrostalon pohjakerroksen huoneistossa, jota ei ole edes tarkoitettu päiväkotikäyttöön. Kotalammen päiväkoti taas on tunnettu sisäilmaongelmistaan ja se on ollut tarkoitus purkaa kokonaan. Uutta päivähoidon palveluverkkoa suunniteltaessa onkin vilauteltu mahdollisuutta rakentaa uusi päiväkoti lähemmäksi uutta, lapsiperhevaltaista Mustalammen omakotialuetta.

Tällä hetkellä Kultalakin päiväkoti on Mustalammen omakotialueen lähipäiväkoti. Entä jos yksityinen palveluntuottaja ei tarjoa päivähoitoa alle kolmevuotiaille lapsille? Kultalakissa on tähän asti toiminut myös esikouluryhmä ja kerhoja kotihoidossa oleville lapsille. Nämä tulevat epäilemättä katoamaan talon tarjonnasta. Esikoulu siirtynee ankeaan ja ahtaaseen Kultasiipeen ja kaupungin järjestämien suosittujen kerhojen kohtalo on täysin auki. Hoitomatka tulee monella perheellä pitenemään nykyisestä parista kilometristä, mikä ei ainakaan vähennä tarvetta yksityisautoiluun.

On ymmärrettävää, että taloudellisesti tiukassa tilanteessa kaupungin on haettava säästökohteita kaikista palveluistaan. Tästä huolimatta tätäkin palvelualaa tulee tarkastella suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti. Ennen kaikkea on huomioitava asuinalueiden lapsiperheiden palvelutarpeet kokonaisuutena. Päiväkotien ulosvuokraamiseen liittyvissä suunnitelmissa on perheitä eniten vaivannut asian valmisteleminen jo huomattavan pitkälle ennen vanhempien kuulemista.

Tuija Elina Lindström, pj.

Jyväskylän vihreät ry