JYVÄSKYLÄN VIHREÄT RY                   KUTSU
Vihreä Liitto rp:n jäsenjärjestö        Sääntömääräinen kevätkokous

Jyväskylän Vihreät ry:n hallitus kutsuu täten yhdistyksen jäsenet
sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään

tiistaina 31.3.2009 alkaen kello 18:00

Sepänkeskuksen Protonissa
(Kyllikinkatu 1)

Kokouksessa käsitellään seuraavat päätösasiat:

Jyväskylän Vihreiden kevätkokous

Aika: 31.3. 2009 klo 18

Paikka: Protoni-sali, Kyllikinkatu 1

Avaus.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokousvirkailijoiden valinta:
Puheenjohtaja
Sihteeri
Pöytäkirjantarkistajat
Ääntenlaskijat
Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Ilmoitusasiat.
Käsitellään vuoden 2008 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.
Päätetään vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Hallituksen ja puheenjohtajan eronpyynnön käsitteleminen.
Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen.
Hallituksen puheenjohtajan valitseminen.
Hallituksen muiden jäsenten valitseminen.
Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen.
Edustajien valitseminen Vihreä Keski-Suomi ry:n kevätkokoukseen 2.4. 2009.
Puoluekokousedustajien valinta.
Puoluekokouksen henkilövalinnat: ehdokkaat.
Kevätkokouskannanotto.
Kokouksen päättäminen

Jäseniä pyydetään tuomaan kokoukseen ehdotuksia
kevätkokouskannanotoksi (mielellään valmis tekstiluonnos).

Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n perusteella
yhdistyksen kokouksessa ei voida käsitellä päätösasioita, joita ei ole
mainittu kokouskutsussa.

Jyväskylässä 16.3. 2009

Sari Laine
Puheenjohtaja

Veikko Ahola
hallituksen sihteeri