Jyväskylän kaupungissa on tehty työtä kolmannen sektorin ja kaupungin välisen kumppanuuden linjaamiseksi. Järjestöjen toiminnan kannalta on hyvin tärkeää luoda yksiselitteinen ja tasapuolinen käytäntö kansalaistoiminnan tukemisesta. Tällä hetkellä esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluita täydentävää, ennaltaehkäisevää kolmannen sektorin toimintaa ei voida tukea, koska sosiaali- ja terveyslautakunta ei ole linjannut avustuspäätösasiaa eikä budjetoinut lainkaan rahaa avustuksiin. Avustusten hakukäytännöt ovat herättäneet hämmennystä, kun järjestöavustukset on keskitetty kulttuurilautakuntaan, joka omissa ohjeissaan ei kuitenkaan huomioi muita hallinnonaloja koskevia avustushakemuksia. Käytännössä tietyt toimijat eivät ole voineet hakea avustuksia mistään ja ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan.

Me allekirjoittaneet esitämme, että uudessa Jyväskylässä järjestöjen ja kansalaistoiminnan avustusmäärärahat, niiden hakeminen sekä myöntämisperusteet selkeytetään ja avustukset keskitetään yksikköön, joka vastaa myös kansalaistoiminnan kehittämisestä.

22.9.2008

Anna Autere

allekirjoittajina 29 valtuutettua