Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Jyväskylän kaupunki luo yhtenäiset ohjeet rakennusvalvontavirastolle esteettömän rakentamisen edistämiseksi. Tällä hetkellä viraston toimintatavat eivät täysin ole kestävän kaupunkisuunnittelun mukaisia eli rakennusvalvontavirasto ei systemaattisesti toimi esteettömän ympäristön puolesta. Tämä on käynyt ilmi Vammaisneuvoston ja rakennusviraston käymässä vuorovaikutuksessa.

Väestön demografinen kehitys, lapsiperheet ja vammaiset asukkaat ja palveluiden käyttäjät huomioon ottaen on ehdottomaksi periaatteeksi otettava ”Esteetön kaupunki on hyvä kaupunki kaikille”. Yhdyskuntasuunnittelun ja rakennusviraston yhteistyö on avainasemassa tämän tavoitteen toteutumiseksi.

Jyväskylässä 22.9.2008

Anna Autere

(24 allekirjoittajaa)