Lehdistötiedote 16.9.2008

Jyväskylän Vihreät ry

Jyväskylän Vihreät ry julkaisee vaaliohjelmansa ja ehdokaslistansa

Uuden, yhdistyvän Jyväskylän kunnallisvaaleissa Vihreät asettavat 73 ehdokasta. Nykyisten Jyväskylän kaupungin, maalaiskunnan ja Korpilahden vihreät ehdokkaat ovat kaikki samalla listalla.

Ehdokkaat edustavat tasapuolisesti eri ikäryhmiä ja sukupuolia. Miehiä on 36 ja naisia 37. Nuorin ehdokas on 19-vuotias, vanhin 67. 30-50-vuotiaita on eniten. Ehdokkaat edustavat myös eri ammattialoja. Joukossa on mm. opettajia, tutkijoita, tietotekniikan asiantuntijoita, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, metallityöläisiä, opiskelijoita ja yrittäjiä. Monilla on akateeminen tutkinto, monilla pieniä lapsia. Alueista vahvimmin edustettuina ovat Kortepohja ja Kuokkala, mutta ehdokkaita on joka puolelta uutta Jyväskylää.

Vaaliohjelman lähtökohtana ovat perinteiset vihreät arvot: luonnonsuojelu, ympäristön puhtaus ja viihtyisyys, kulttuuri ja sivistys sekä yhteiskunnallinen tasa-arvo ja demokratia. Ilmastoa mullistavia päästöjä vihreät pyrkivät hillitsemään suosimalla uusiutuvia energianlähteitä ja tiivistä yhdyskuntarakennetta, joka tekee joukko- ja kevyestä liikenteestä yksityisautoilua houkuttelevamman vaihtoehdon. Jätehuollon sivutuotteena syntyvän biokaasun käyttöä liikennepolttoaineena vihreät edistäisivät mm. rakentamalla
tankkausasemia. Vihreät vastustavat moottoriteitä, moottoriurheilutapahtumia ja muuta saastuttavaa huviajelua, sekä melu- ja valosaastetta.

Koulujen ja kirjastojen perinteisen sivistystehtävän tarvitsemien resurssien turvaamisen lisäksi vihreät edistäisivät osallistumista tietoyhteiskuntaan tarjoamalla sensuroimattomia Internet-yhteyksiä sekä käyttämällä vapaita tietokoneohjelmistoja ja paikallista osaamista ulkomaisten kaupallisten tuotteiden sijasta.

Vaaliohjelma ja ehdokaslista kokonaisuudessaan löytyvät vihreiden verkkosivustolta www.jyvaskylanvihreat.fi .

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Sari Laine, 044 3772440, sari.laine at vihreat.fi
Vaalikoordinaattori Veikko Ahola, 050 5925895, veikko.ahola at vihreat.fi
Vaalivastaava Virpi Kauko, 040 579 4449, virpi at kauko.org