Jyväskylän Vihreät ry:n hallitus kutsuu täten yhdistyksen jäsenet ja uuden Jyväskylän vihreät kunnallisvaaliehdokkaat ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen, joka pidetään perjantaina 15. elokuuta 2008 kello 19:00 Keski-Suomen kirjailijatalossa (Seminaarinkatu 26B, Jyväskylä).

Kokouksessa käsitellään seuraavat päätösasiat:

– paikallisen kunnallisvaaliohjelman hyväksyminen
– lainanottovaltuutuksen antaminen

Kokousta ennen samassa tilassa pidetään ehdokastapaaminen, josta ilmoitetaan ehdokkaille erikseen.

Yhdistyksen sääntöjen 10 §:n perusteella yhdistyksen kokouksessa ei voida käsitellä päätösasioita, joita ei ole mainittu kokouskutsussa.

Äänioikeus kokouksessa on lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäsenluetteloon merkityllä jäsenellä. Äänioikeutensa voi halutessaan tarkastaa hallituksen sihteeriltä Antti-Juhani Kaijanaholta, jolta voi myös pyytää ohjeet jäseneksi liittymiseen. Hallitus esittää, että kokouksessa annetaan läsnäolo- ja puheoikeus kaikille yhdistyksen asettamille kunnallisvaaliehdokkaille jäsenyydestä riippumatta.

Hallituksen puolesta
Antti-Juhani Kaijanaho, hallituksen sihteeri, antti-juhani@kaijanaho.fi