Valtuustoaloite 10.12.2007 koskien valtuuston ympäristö- ja ilmastokoulutusta

YK: n ilmastokokous alkoi Indonesian Balilla kolmas päivä kuluvaa kuuta. Ilmastokokouksen tarkoituksena on käynnistää Kioton sopimusta seuraavan kansainvälisen ilmastosopimuksen kehitystyö.

Vastuu maapallon tulevaisuudesta on yhteinen. Ilmastonmuutoksen väistämättömyys ja haasteet tulisi huomioida entistä vahvemmin myös kunnallisessa päätöksenteossa. Tästä syystä me allekirjoittaneet esitämme, että valtuutettujen ympäristö- ja ilmastoasiantuntemusta lisätään koulutuksella, jota voisivat tarjota esimerkiksi kaupungin ympäristöasiantuntijat sekä paikallisen yliopiston kansainvälisestikin arvostetut ympäristön, ilmaston ja uusiutuvien energioiden tutkijat.

Ympäristö- ja ilmastokoulutuksesta tekevät ajankohtaisen myös valtuustokausittain valtuustossa hyväksyttävä ympäristöpolitiikka, pitkään valmistelussa ollut ilmastostrategia sekä neuvottelut mahdollisesta uudesta, entistä suuremmasta kunnasta.

Jyväskylässä 10.12.2007

Tuija Elina Lindström
ynnä muita