Vuoden 2008 hallitus järjestäytyi 3.12.2007 seuraavasti:

Valittiin:
hallituksen varapuheenjohtajaksi Sinikka Sihvonen;
hallituksen sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi Antti-Juhani Kaijanaho;
valtuustoryhmäyhteyshenkilöksi Tuija Elina Lindström;
vaalivastaavaksi, joka toimii vaalityöryhmän sihteerinä, Virpi Kauko;
tiedotusvastaavaksi Tanja Tuulinen;
verkkotoimittajaksi Tero Lämsä; sekä
sähköposti- ja internetvastaavaksi Antti-Juhani Kaijanaho.

Hallituksen puheenjohtaja on Sari Laine.