Jyväskylän Vihreät ry syyskokouksessaan 14.11.2007

YDINVOIMA EI KUULU JYVÄSKYLÄN ENERGIATULEVAISUUTEEN

Jyväskylän Vihreät pitää valitettavana Jyväskylän Energia Oy:n päätöstä osallistua Fennovoima Oy:n ydinvoimalan valmisteluun. Yhtiön voimavarat pitää keskittää puhtaaseen, uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaan, seudullisesti omavaraiseen energiantuotantoon eikä hajauttaa niitä tällaisiin riskialttiisiin mammuttihankkeisiin.

Ydinvoiman heikkoudet ovat yleisesti tunnettuja. Jyväskylän Vihreät muistuttaa, että ydinvoiman koko elinkaari on täynnä ympäristöhaittoja, alkaen uraanin louhinnan aiheuttamista saasteista ja päättyen ydinjätteen loppusijoituksen ongelmaan. Ydinvoima on likaista energiaa.

Ei tarvitse katsoa Olkiluodon ydinvoimalatyömaata kauemmaksi nähdäkseen lisää ongelmia. Rakennustyö on viivästynyt ja siinä on ilmennyt puutteita. Ydinvoimalaa on rakennettu pääosin ulkomaisin voimin.

Jyväskylän Energia ja sen kautta Jyväskylän kaupunki ottaa tarpeettoman taloudellisen riskin sijoittaessaan varojaan epävarmaan ydinvoimahankkeeseen. Jyväskylän Vihreät pitää todennäköisenä, että suunniteltu ydinvoimala ei saa eduskunnalta lupaa, ja tällöin Jyväskylän Energian nyt tekemä 300 000 euron sijoitus jää täysin arvottomaksi.

Jyväskylän Vihreät muistuttaa, että Jyväskylässä on äskettäin aloitettu merkittävän paikallisen energialaitoksen rakennustyöt. Jyväskylän Energian olisi viisasta keskittyä ottamaan Keljonlahden yksiköstä paras mahdollinen hyöty sen sijaan, että se kasinopelaa Jyväskylän seudun ulkopuolisilla spekulatiivisilla mammuttiprojekteilla. Kaupunginvaltuuston ponsivaatimuksen mukaisesti Keljonlahden voimalaitos tulee tuottamaan enimmälti uusiutuviin lähteisiin perustuvaa paikallista energiaa. Mikään ydinvoimala ei koskaan pääse tähän.