Jyväskylän Vihreiden syyskokous 14.11. 2007 valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2008 HuK Sari Laineen (42). Hän on ollut mm. vihreiden kandsanedustajaehdokkaana viime eduskuntavaleissa ja on Jyväskylän opetuslautakunnan varajäsen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Tuija Elina Lindström, Antti-Juhani Kaijanaho, Tanja Tuulinen, Sinikka Sihvonen, Virpi Kauko, Tero Lämsä ja Timo Hautala. Onnea valituiksi tulleille!