Jyväskylässä on bussinkäyttö vähentynyt, vaikka asukasmäärä kasvaa. Yksityisautoilun hyväksi myös verovaroista on panostettava yhä enemmän paikoituksen ja katuverkoston ylläpidon menoihin. Yksityisautoilusta johtuvat paikoitusongelmat ja ruuhkat hankaloittavat liikkumistamme monin tavoin. Joukkoliikenteellä on monia kiistattomia etuja mm. kestävän kehityksen näkökulmasta.

Ihmisten mielestä bussiliput ovat kalliita, vaikka perheet ovat valmiita maksamaan yhä enemmän yksityisautoilustaan. Vanhemmat kuljettavat lapsiaan päivähoitoon, kouluun ja harrastuksiin. Erinomaisista kevytväylistä huolimatta aikuiset liikkuvat lyhyitäkin välejä autoillen. Yhä suuremmalla joukolla kaupunkilaisista on vähän tai ei ollenkaan kokemusta päivittäisestä bussin käytöstä. Näin kaupunkilaisten harkitessa sopivinta kulkuvälinettä bussin käyttö ei tule helposti mieleen vähäisen kokemuksen vuoksi. Bussilippujen hintoja ei voida alentaa, jos käyttäjämäärät laskevat. Tilapäistä bussimatkan kokeilua haittaa yksittäislipun suhteellisen korkea hinta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki tai Jyväskylän Liikenne Oy itse sijoittaisi varoja markkinointikampanjoihin, joilla voitaisiin tarjota mahdollisuutta kokeilla bussin käyttöä edullisemmin kuin yleensä, jotta tuntumaa bussin käyttöön saataisiin nykyistä suuremmalle osalle kaupunkilaisia. Kampanjointi voisi olla esimerkiksi muutaman tunnin ajan kerrallaan ”Happy hour” -tyyppisesti vaikkapa yhden euron hintaan tai Autottomana päivänä ilmaiseksi. Muutaman tunnin tarjoushintoja voitaisiin kokeilla eri ajankohtina, kuten arkipäivien ruuhka-aikoina, arki-iltaisin, viikonloppuina päivisin tai öisin luopuen tuplahinnoista. Tarjoushintojen kokeilua voitaisiin myös suunnata eri väestöryhmiin rajaten, esimerkiksi työttömille, ikäihmisille, harrastusmatkoille, tietyn alueen työmatkalaisille jne.

Kampanjoinnin vaikutusta voitaisiin arvioida teettämällä opiskelijoilla opinnäytetöitä kampanjan panos-tuotossuhteesta, vaikutuksesta käyttömääriin, saadaanko uusia matkustajia ja vaikutuksesta ihmisten asenteisiin. Olettaa voidaan, että kampanjoilla murennettaisiin mielikuvaa ylihintaisista bussimatkoista ja tilalle rakentuisi myönteisempää mielikuvaa hyvin toimivasta palvelusta, jolla on tulevaisuutta.

Jyväskylässä 12.11.2007

Kaija-Leena Kaijaluoto
(ja 16 muuta valtuutettua, mukaanlukien koko paikallollut vihreiden ryhmä)